Uwaga konkurs!


O życiu dziadków piórem wnuka

Redakcja "Naszego Czasu" oraz Fundacja "Zbiory Wileńskie" ("Viniaus klodai") ogłaszają konkurs pt. " O życiu dziadków piórem wnuka", mając w zamiarze udokumentowanie życia, zwyczajów, słownictwa osób starszych, którzy są świadkami historii Ziemi Wileńskiej do jej sowietyzacji. Nie musi to być opis życia wyłącznie dziadków, chodzi bowiem o osoby starsze, pamiętające okres międzywojenny i następny, aż do zrealizowanej na siłę kolektywizacji włącznie, początkującej rozmywanie lokalnych społeczeństw i zmianę trybu życia w związku z pozbawieniem mieszkańców praw własnościowych w ramach funkcjonowania totalitarnego systemu. Ważne jest również udokumentowanie w jaki sposób była organizowana kolektywizacja, jakie pociągnęła zmiany w zachowaniu się ludzi, jak długo jeszcze przetrwały zwyczaje i przyzwyczajenia lokalnych społeczeństw, wsi i miasteczek. Mile widziane są załączone listy, dokumenty i zdjęcia lub ich kopie. Każde zdjęcie lub dokument zgodnie z wolą uczestnika konkursu po jego skopiowaniu zostanie zwrócony.

Wszystkie bez wyjątku nadesłane materiały w dowolnej formie i objętości znajdą się w zbiorach Fundacji "Zbiory Wileńskie", ciekawsze będą udostępnione badaczom naszej regionalnej mowy, folkloru i tradycji, aby następnie znaleźć się w archiwach, stanowiąc ważną dokumentację historii Ziemi Wileńskiej.

Na konkursowe prace organizatorzy oczekują do 1 lutego 2004 roku.

Imiona, nazwiska wszystkich autorów oraz ich zdjęcia, o ile zostaną nadesłane, oraz ciekawsze materiały zostaną opublikowane na łamach "Naszego Czasu" i na stronie internetowej www.nasz-czas.lt

Każdy z uczestników konkursu otrzyma wydania Wydawnictwa "Czas" oraz inne nagrody. Osoba, która zdobędzie nagrodę główną otrzyma komputer. Fundacja i redakcja będą zabiegały o zdobycie środków na interesującą wycieczkę dla najlepszych.

Organizatorzy z wdzięcznością przyjmą wszelkie dary w postaci książek, przedmiotów i środków finansowych jako nagrody dla uczestników konkursu.

Fundacja "Zbiory wileńskie" oraz redakcja "Naszego Czasu" jednocześnie apelują do nauczycieli polonistów i historyków, do wszystkich, komu jest droga Ziemia Wileńska i jej historia o systematyczne zbieranie i dokumentowanie minionych wydarzeń, dopóty żyją świadkowie oraz dnia dzisiejszego naszych małych ojczyzn i tam mieszkających ludzi z tym, aby następnym pokoleniom przekazać jak najbardziej pełny obraz życia i zmagań Polaków na Litwie. Wszystkie takie opracowania, listy, zdjęcia Fundacja z wdzięcznością przyjmie do swoich zbiorów, które w miarę ich napełniania się będą przekazywane do Archiwum Nowego na wieczyste przechowanie.

Informacja: tel/fax 212-33-88, e-mail:nasz-czas@mail.lt i v.klod@one.lt

Nasz Czas 34/2003 (623)