Opór społeczeństwa względem systemu represji w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956

W dniach 6-7 listopada 2003 r., w miniony czwartek i piątek w Wileńskim Klubie Oficerskim odbyła się druga międzynarodowa konferencja litewsko - polska z serii "Stosunki litewsko - polskie 1939-1989". Organizotorami konferencji byli Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (Lietuvos Gyventoju Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras) oraz Instytut Pamięci Narodowej. Tematem przewodnim drugiego już spotkania był opór społeczeństwa względem systemu represji w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956, a jego pokłosiem będzie publikacja książkowa. Dotychczasowa współpraca zaowocowała konferencją "Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej", która odbyła się w dniach 12-13 września 2002 r. w Warszawie, w siedzibie IPN. W trakcie konferencji zostało podpisane litewsko - polskie porozumienie o współpracy, które wyznaczyło ramy dalszych kontaktów.

Na konferencji referaty wygłosili dr Rafał Wnuk, (Polityczne i ideowe oblicze podziemia antykomunistycznego w Polsce), Dalia Kuodyte (Polityczne i ideowe oblicze litewskiego ruchu oporu), Kazimierz Krajewski (Skala i metody działań partyzanckich i konspiracyjnych), doc. dr Arvydas Anušauskas (Skala i metody działań konspiracyjnych). Jak też prof. Andrzej Paczkowski (Struktury aparatu bezpieczeństwa i główne kierunki jego działalności), Juozas Starkauskas (Struktury i metody sowieckiego aparatu bezpieczeństwa), dr Wojciech Frazik (Emigracja wobec oporu i podziemia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem form współpracy i kanałów łączności między emigracją a konspiracją i podziemiem w kraju), dr Arunas Bubnys (NKWD wobec podziemia polskiego), dr hab. Krzysztof Tarka (Kontakty i współpraca polskiej i litewskiej emigracji w latach 1945 -1990), dr Jan Żaryn i dr Arunas Streikus (Represje władz komunistycznych wobec Kościoła), Paweł Piotrowski (Kościół a podziemie antykomunistyczne), Egidijus Jaseliunas (Stosunek Kościoła do podziemia antysowieckiego) i inni.

rm. Fot. red.

Na zdjęciach: uczestnicy Konferencji, a wśród nich Leszek Jan Malinowski, wilnianin, żołnierz AK, wydawca i redaktor; Występuje Dalia Kuodyte

Nasz Czas 33/2003 (622)