Litwa


Litwa w skrócie

Siódme miejsce wśród nie lubianych. Według polskich sondaży obecnie w Polsce jest dwukrotnie mniej osób żywiących antypatie do Litwinów niż przed dziesięciu laty. Tym niemniej Litwini spośród 20 proc. niechętnie traktowanych zajmują siódme miejsce. Najbardziej niesympatyczni są dla Polaków Cyganie i kolejno - Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie, Białorusini i Niemcy.

Alkohol. Wśród mieszkańców Litwy w wieku 20 - 64 lat co najmniej raz tygodniowo używało alkoholu w 1994roku 31,2 proc. mężczyzn oraz 5,5 proc. - kobiet. W roku 2002 odpowiednio 28,7 proc. i 8,2 proc. Piwa w roku 1994 używało co najmniej raz tygodniowo 43,5 proc. mężczyzn i 7,1 proc. kobiet. W roku 2002 odpowiednio 58,8 proc. i 18,4 proc.

Największy dochód. W ciągu 9 miesięcy br. dochód banków komercyjnych był największy za wszystkie lata niepodległości i wyniósł 182,6 mln Lt. Jest to o 28,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej zarobiły "Vilniaus bankas", "Hansabankas" oraz "Nord/LB Lietuva".

Jedynie działalność polskiego banku "Kredyt Bank S.A" oraz "Nordea Bank Finland Plc" przyniosła straty po 1,1 mln Lt.

Prom. Ministerstwa Transportu Litwy i Polski uzgodniły, iż w marcu 2004 roku nastąpi otwarcie regularnej linii promowej między Kłajpedą oraz Świnoujściem i Szczecinem.

Średni statystyczny. Wiek średniego statystycznego mieszkańca Litwy wynosi 37,2 lat, w tym mężczyzny 34,8, kobiety - 39,4 . W roku 2002 zawarto 16,2 tys. związków małżeńskich, co o 20 proc. mniej niż w roku 1995. Średni wiek mężczyzny, który po raz pierwszy zawierał związek małżeński wynosił 26,4 lat, kobiety - 24,3. Co roku około 11 tys. par zrywa związki małżeńskie, w wyniku około 11 tys. dzieci pozostaje przy jednym z rodziców.

W roku 2002 na Litwie urodziło się 30 tys. dzieci, co o 11 tys. mniej niż w roku 1995, kiedy to na tys. mieszkańców przypadało 11,4 dzieci. W roku 2002 na tys. mieszkańców przypadało już tylko 8,7 dzieci. W roku 2001 na tys. urodzonych dzieci dokonano 440 operacji przerywania ciąży.

W roku 2001 średni statystyczny mieszkaniec Litwy spożył 44 kg mięsa, 281 kg mleka i jego przetworów, 204 jajka, 14,4 kg ryb, 32,4 kg cukru, 16,8 oleju, 130 kg ziemniaków, 86 kg warzyw, 62 kg owoców, 131 kg chleba, mąki, makaronu i kasz.

Zapomogi dla bezrobotnych. Na Litwie zapomoga dla bezrobotnych wynosi od 135 do 250 Lt miesięcznie. Udziela się jej nie dłużej niż w ciągu 6 miesięcy. Na Łotwie zapomoga dla bezrobotnego może wynosić w zależności od stażu pracy od 30 do 65 proc. wcześniej otrzymywanego wynagrodzenia.

Emerytury. W roku 2003 0,4 proc. emerytów otrzymywało emerytury w wysokości do 138 Lt, 0,5 proc. - do 170 Lt, 3,4 proc. - 170 - 200 Lt, 48 proc. 230 - 320 Lt, 21 proc. - 320 - 380 Lt, 8,5 proc. - 450 - 600 Lt, 2,1 proc. - ponad 600 Lt.

Krajowy produkt brutto. W ciągu 9 miesięcy br. krajowy produkt brutto (PKB) wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o 8,1 proc. , co świadczy o tym, że spośród krajów Europy ekonomika Litwy rozwija się najszybciej.

Chronione gatunki. Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę 815 chronionych gatunków roślin i zwierząt, którym grozi wymarcie.

Człowiek roku. Muzeum Kultury Litewskiej w Chicago , prowadzony przez Litwinów na wychodźstwie, tytuł Człowieka Roku przyznało merowi Wilna Arturowi Zuokasowi.

Wojna na górze. Próba prezydenta R. Paksasa zamiany przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego zakończyła się tragicznie dla samego prezydenta i jego otoczenia, wywołała głęboki kryzys polityczny. Odchodzący przewodniczący Komitetu M. Laurinkus przedstawił przewodniczącemu Sejmu A. Paulauskasowi materiały oraz zapisy rozmów telefonicznych, świadczące o kontaktach pracowników aparatu prezydenta z osobami o wątpliwej reputacji. W związku z tym Sejm powołał specjalną komisję, która ma zbadać przedstawione zarzuty oraz wynikające stąd zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Jednoczesne wystąpienie wszystkich środków masowego przekazu oraz partii politycznych, z wyjątkiem prezydenckiej liberalno - demokratycznej, przeciwko prezydentowi, nie zawsze zresztą przebierające w środkach, dowodzi, że R. Paksas raczej już nie będzie mógł odbudować autorytetu instytucji prezydenta i swego, jako polityka.

Komputery. Badania wykazały, że z komputerów na Litwie korzysta 37 proc. osób w wieku 15 - 74 lat. Wśród korzystających z komputerów 80 proc. stanowią osoby w wieku 15 - 24 lat.

Mistress Kowna 2003. W konkursie, który został sfinalizowany 25 października br., tytuł "Mistress Kowna 2003" zdobyła matka trojga dzieci 39 - letnia nauczycielka Daiva Gužiene.

Litwa przoduje w świecie. Litwa, w której 77,6 proc. energii elektrycznej wytwarza elektrownia atomowa, przoduje w tym zakresie na świecie. Energia elektryczna produkowana przez siłownie atomowe wśród całości energii elektrycznej stanowi w poszczególnych krajach: we Francji - 77,1 proc., na Ukrainie - 46,4 proc., w Szwecji - 43,9 proc., na Węgrzech - 39,1 proc., w Niemczech i Finlandii - 30,5 proc., w USA - 20,3 proc., w Rosji - 15,4 proc.

Narkotyki i alkohol. Badania wykazały, że wśród dzieci w wieku 15 - 16 lat w roku 1995 co najmniej raz używało narkotyków 3,4 proc. chłopców i 2,7 proc. dziewcząt. W roku 1999 odpowiednio 21 i 9,6 proc. W roku 1995 73 proc. dzieci co najmniej raz do roku upiło się alkoholem, w roku 1999 - 81 proc., w roku 2003 - 96 proc.

Zarobki. Mieszkaniec Litwy zarabia za godzinę pracy 2,7 euro (9,35 Lt), to jest dziesięciokrotnie mniej niż mieszkaniec Szwecji i czterokrotnie mniej niż mieszkaniec kandydującego na członka UE Cypru. Szwedzi za godzinę pracy otrzymują 28,56 euro, Niemcy 26,34 euro, Anglicy 23,85 euro, Hiszpanie 14,22 euro, mieszkańcy Cypru 10,74 euro, Słoweńcy 8,98 euro, Portugalczycy 8,13 euro, Polacy 4,48 euro, Estończycy 3,03 euro, Łotysze 2,42 euro, Bułgarzy 1,35 euro.

Cena mieszkań. Zwiększony popyt na mieszkania oraz oczekiwane zwiększenie wartości nieruchomości po przystąpieniu Litwy do UE wpłynęły na wzrost cen mieszkań średnio o 5 - 10 proc., a w murowanych domach nawet o 25 proc.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 2,92 Lt; 1 euro - 3,44Lt; 1 zł - 0,73 Lt; 10 estońskich koron - 2,20; 1Łat - 5,29; 1000 białoruskich rb - 1,37; 10 rosyjskich rb - 0,97.


Nasz Czas 33/2003 (622)