"Łatgalia"
ŁOTWA

X festiwal kultury polskiej

W dniach 17-18 października w Daugavpilsie w Polskiej Szkole Średniej im. Józefa Piłsudskiego odbył się X jubileuszowy festiwal kultury polskiej. W tej imprezie wzięło udział ponad 300 dzieci ze wszystkich istniejących obecnie polskich szkół w Republice Łotewskiej.

Polska szkoła miała również zaszczyt gościć na tej jubileuszowej uroczystości Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Tadeusza Fiszbacha, I Sekretarza Ambasady RP w Rydze Marcina Knappa, prezesa Związku Polaków na Łotwie panią Wandę Krukowską , przedstawicieli urzędu miasta, parlamentarzystów łotewskich, środków masowego przekazu, między innymi TV Polonia oraz innych licznie przybyłych gości.

Wieczorem, 17 października, odbył się przepiękny koncert, w którym wzięły udział dzieci ze wszystkich polskich szkół na Łotwie. Wszyscy obecni na sali polskiej szkoły w Daugavpilsie mogli podziwiać wspaniałe występy dzieci uczących się w polskich szkołach w Republice Łotewskiej. Jako pierwsi wystąpili na koncercie ze ślicznym polonezem starsi wychowankowie Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Z tej właśnie szkoły przyjechała najliczniejsza grupa licząca ponad 50 osób. Prócz poloneza dzieci z tej szkoły wykonały pieśni legionowe oraz wystawiły krótki fragment widowiska teatralnego opartego na motywach jednej z powieści A. Czechowa. Po ich występie swoje artystyczne umiejętności zaprezentowały dzieci z polskich szkół z Jekabpilsu, Krasławy, Rezekne, a także z polskiej klasy z Jełgawy. Na zakończenie odbył się występ gospodarzy, czyli uczniów Polskiej Szkoły Średniej im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpilsie. Na początku swego występu dzieci zaprezentowały krótką historię szkoły, a następnie wykonały przygotowany program artystyczny. Zgromadzeni mogli podziwiać znany i lubiany zespół taneczny "Kukułeczka" (kierownik artystyczny pani Żanna Stankiewicz.), występ teatrzyku szkolnego (kierownik nauczycielka pani Ingrida Wiszniewska) oraz występy innych dzieci. W drugim dniu odbyły się konkurs recytatorski i zawody sportowe.

Podsumowując ten X jubileuszowy festiwal kultury polskiej, który już przeszedł do historii, a którego głównym inicjatorem i organizatorem była od samego początku właśnie polska szkoła w Daugavpilsie, nie sposób nie zauważyć wysokiego poziomu artystycznego tegorocznego jubileuszowego festiwalu oraz bardzo dobrej i sprawnej organizacji tej imprezy. Niemała jest w tym niewątpliwie zasługa pani dyrektor tej szkoły Gertrudy Grave oraz wszystkich tych, którzy swoją pracą do tego się przyczynili.

Nasz Czas 32/2003 (621)