"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie

Wzrasta liczba bezrobotnych kobiet

W porównaniu z październikiem roku ubiegłego na Łotwie wzrasta liczba bezrobotnych kobiet, zwłaszcza to dotyczy kobiet w wieku przedemerytalnym. Ponad połowę wszystkich bezrobotnych - 59 %- stanowią właśnie kobiety. Wśród mężczyzn mniej bezrobotnych spotyka się w wieku do lat 30, natomiast aż 51% bezrobotnych stanowią osoby w wieku między 30 a 49 rokiem życia. Na początku października na Łotwie oficjalnie zarejestrowanych jest 69 800 bezrobotnych.


Wprowadzony zostanie zakaz handlu mocnym piwem

Na Łotwie między godziną 22.00. a 8.00 wprowadzony będzie zakaz handlu mocnym piwem, zawierającym ponad 5,5% spirytusu. To przewiduje nowy projekt ustawy, opracowany przez Ministerstwo Finansów RŁ. Alkoholu nadal nie będą mogły kupić osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.


Łotwa - najlepszy sąsiad

Wśród sąsiadów swego kraju prawie co trzeci Litwin wymienia jako najlepszego Łotwę i Polskę, ma do nich pozytywny stosunek. W czasie badań okazało się, że najlepszym sąsiadem jest Łotwa- taki pogląd wyraża aż 30,6% obywateli Litwy, na drugim miejscu jest Polska (27% respondentów). Rosję za dobrego sąsiada uważa 7,7% badanych, a Białoruś zaledwie 1,2%.

Nasz Czas 32/2003 (621)