Litwa


Litwa w skrócie

Nagrobki ze ściany. Na prośbę społeczności żydowskiej w Poniewieżu ze ściany teatru i przylegającego muru zostały wyjęte kamienne nagrobki, które swego czasu znajdowały się na starym żydowskim cmentarzu. Do wojny w Poniewieżu mieszkało 8000 Żydów, czynnych było 11 synagog.

Renty. Sejm RL ustanowił dla 124 deputowanych Rady Najwyższej - sygnatariuszy, renty w wysokości 2 tys. Lt.

Wizyta na Białorusi. Wizyta czterech posłów RL na Białorusi była przyjęta niejednoznacznie. Sejm dyskutował nad tym, czy czasem nie złamali oni poselskiej przysięgi.

Rezolucja. Sejm przyjął rezolucję, zwracając uwagę na naruszanie Konstytucji i ustaw przy zwrocie ziemi. Obecnie mieszkańcy Litwy posiadają na własność 3,4 ml ha gruntów.

Plaże Połągi. Niedawna burza na Bałtyku zniszczyła część plaży i wydm. Zagrożony został również stary cmentarz miasta. Władze poszukują sposobów, aby zapobiec dalszemu posuwaniu się morza w stronę miasta.

Premier się nie obawia. A. Brazauskas, premier i lider partii socjaldemokratycznej oświadczył, że się nie obawia, iż jego partia może ponieść straty w związku z powołaniem Partii Pracy przez V. Uspaskich. Jak twierdzi premier, szeregi socjaldemokracji rosną.

Niekompetentni. Mer Wilna A. Zuokas zobowiązał dyrektora administracji do przedstawienia listy osób, które niewłaściwie pełnią obowiązki i nie mogą sprostać współczesnym wymogom wobec urzędników stolicy.

"Gazprom". Rosyjski koncern "Gazprom" pragnie jeszcze w roku bieżącym podpisać z Rządem RL umowę o nabyciu 34 proc. akcji spółki "Lieuvos dujos". Rosjanie gotowi są za to zapłacić 91 ml Lt i 9 ml Lt premii, o ile rząd nie będzie regulował cen dostarczanego gazu.

"VP Market" na Łotwie. Jeszcze w tym roku przedsiębiorstwo handlu detalicznego "VP Market" zamierza otworzyć na Łotwie 14 nowych przedsiębiorstw, co pozwoli opanować 22 proc. łotewskiego rynku. Zostaną też otwarte dwa nowe ośrodki handlowe systemu "Maxima" i "Mini Maxima".

Największe zaufanie ma telewizja. Jak wykazały badania, największe zaufanie wśród ludności ma telewizja, której ufa 20,3 proc. Prasie ufa 16,3 proc. ludności. Telewizji ufają przede wszystkim ludzie mniej wykształceni i o mniejszych dochodach. 40 proc. badanych czyta lokalną prasę. Wśród pism republikańskich według popularności zajmują kolejne miejsca: Lietuvos rytas (17,9 proc.), Vakaro žinios (11,7 proc.). Respublika (9,7 proc.), Kauno diena (8,2 proc.), Lietuvos žinios (7,8 proc). Najmłodsza grupa respondentów twierdzi, iż gazet w ogóle prawie nie czyta.

Pozdrowienie dla papieża. Prezydent R. Paksas w związku z 25 - leciem pontyfikatu papieża Jana Pawła II przekazał mu pozdrowienia od mieszkańców Litwy.

Litwa w składzie komitetu światowych zabytków. W przeddzień generalnej konferencji UNESCO Litwa została włączona w skład prestiżowego komitetu światowych zabytków.

Honorowy obywatel Wilna. Rada miasta nadała Z. Brzezińskiemu honorowy tytuł obywatela Wilna.

Zielone karty. Od 15 października litewskie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe sprzedają własne zielone karty - ubezpieczenie kierowców od odpowiedzialności cywilnej. Dotychczas korzystano z zielonych kart innych krajów - przede wszystkim Polski i Bułgarii.

Budżet. Za 9 miesięcy br. dochody budżetu Litwy wyniosły 8,023 mld Lt. Jest to o 66,8 mln więcej niż przewidywano i o 350 mln więcej niż w roku ubiegłym.

Zmiana czasu. 26 października wskazówki zegarów na Litwie, równocześnie z innymi krajami, zostały przesunięte o jedną godzinę do tyłu.

Bezrobocie. W krajach Europy Środkowo - Wschodniej poziom bezrobocia wynosi: w Polsce - 20 proc., w Słowacji 16 proc., na Litwie i Łotwie - 12,2 proc., w Czechach - 8,1 proc., na Węgrzech i w Słowenii - 5,8 proc. W krajach Unii Europejskiej średni poziom bezrobocia wynosi 8 proc.

Dzieci bez przyszłości. Według danych samorządowych inspekcji opieki na 1 stycznia br. bez rodzin rośnie 14733 dzieci, w tym w rodzinach zastępczych 7987, w różnego rodzaju domach opieki 6746 dzieci.

Niezwykle szybko rośnie liczba rodzin asocjalnych i dorastających w nich dzieci. Jeżeli w roku 1995 takich rodzin było 9,7 tys., w których dorastało 25,6 tys. dzieci, to w roku 2003 ich było odpowiednio 18,5 tys. i 39,9 tys.

Turyści. W okresie styczeń - lipiec Litwę odwiedziło 2116,7 obcokrajowców, o 7,8 proc. mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kraje, z których wzrosła liczba gości - to Anglia, Polska, Finlandia i Niemcy. Mniej przybyło turystów z Łotwy, Białorusi i Rosji.

Opłata przesyłek. Od 3 listopada zmienia się tryb opłaty przesyłek pocztowych, które na sumę do 160 Lt nie będą opodatkowywane.

Voke III. Meblarska spółka "Voke III" już umocniła się na rynku Danii, Szwecji, Islandii, otwiera również salon w Finlandii.

Bałtyckie porty. W okresie styczeń - wrzesień porty przyjęły ładunków: Tallin - 28,3 mln ton, Ventspils na Łotwie - 21,9 mln ton, Ryga - 16,2 mln ton, Kłajpeda - 15,8 mln ton.

Partia Pracy. Jak było zapowiedziane, 18 października jeden z najbogatszych ludzi Litwy, przybyły swego czasu z Rosji, Viktoras Uspaskichas, poseł na Sejm RL, powołał nową Partię Pracy i został jej liderem.

Nowy biskup. 18 września papież Jan Paweł II mianował biskupem pomocniczym archidiecezji kowieńskiej ks. Jonasa Ivanauskasa.

Członek Światowej Organizacji Turystycznej. Na piętnastym posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego Światowej Organizacji Turystycznej Litwa została przyjęta w poczet członków tej organizacji.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 2,92 Lt; 1 euro - 3,44Lt; 1 zł - 0,73 Lt; 10 estońskich koron - 2,20; 1Łat - 5,29; 1000 białoruskich rb - 1,37; 10 rosyjskich rb - 0,97.Powiedzieli

A. Zuokas, mer Wilna:
"My jesteśmy jak Niemcy, tylko na włoski sposób".

N. Niedvedevas, poseł na Sejm RL:
"Naprawdę chce się pomóc wszystkim emerytom, ale Sejm nie może wszystkim pomóc. Pomóżmy chociaż sygnatariuszom."


Nasz Czas 32/2003 (621)