"Nasza Polonia"
ESTONIA

Tydzień w skrócie w Estonii

Współpraca wojskowa państw bałtyckich

Dowódcy sił zbrojnych Litwy, Łotwy i Estonii podpisali 24 października w Parnawie plan współpracy na rok 2004. Omówili także koncepcje dalszej współpracy wojsk lądowych państw bałtyckich oraz współdziałania w ramach regionalnych struktur BALTRON, BALTNET i BALTDEFCOL. Za priorytet uznali rozwój systemu kontroli przestrzeni powietrznej BALTNET i jego integrację z systemem NATO.


Umowa o zgodzie narodowej w Estonii bez najbardziej znaczących partii

Z inicjatywy prezydenta Arnolda Ruutela liderzy 38 estońskich partii politycznych i organizacji społecznych podpisali 20 października umowę o zgodzie narodowej. Dokumentu nie podpisało 10 partii i organizacji, w tym najbardziej znaczące: Res Publica, Partia Centrum, Partia Reform i Estońska Zjednoczona Partia Narodowa. Zdaniem ich przedstawicieli dokument jest zbyt ogólnikowy.

Nasz Czas 32/2003 (621)