"Łatgalia"
ŁOTWA

Polskie szkolnictwo

Aktualny stan polskich szkół na Łotwie

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie, które się odbyoł w Rydze 11 października podano informację o aktualnym stanie polskich szkół w Republice Łotewskiej. Referat na ten temat wygłosił I sekretarz polskiej ambasady w Rydze pan Marcin Knapp.

Otóż na 1 września 2003 roku naukę w 5 polskich szkołach na Łotwie i jednym przedszkolu pobiera ogółem 1520 uczniów. W tych szkołach realizują się różne modele nauczania. Model 1 zakłada najmniejszy zakres nauczania w języku polskim, natomiast model 4 - największy.

W szkołach polskich w RŁ jest obecnie zatrudnionych 24 nauczycieli z Polski. Najliczniejsza pod względem liczby uczniów jest polska szkoła w Rezekne, gdzie na dany moment naukę pobiera 424 dzieci, pracuje także 4 nauczycieli z Polski. Szkoła realizuje 1 model nauczania, odznacza się również wysokim poziomem nauczania. Jest akredytowana na 6 lat. Pragnie nawiązać do tradycji polskiego gimnazjum przedwojennego. Problemem tej szkoły jest brak sali gimnastycznej. Obecnie w 1 klasie uczy się 27 uczniów.

Polska Szkoła Średnia im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpilsie liczy 411 uczniów, do 1 klasy w tym roku przyszło 22 dzieci. Pracuje tu 45 nauczycieli, w tym 4 z Polski, realizuje 4 model nauczania, gdzie jest najszerzej stosowany język polski. Problemem tej szkoły jest brak własnego internatu dla dzieci dojeżdżających z Krasławy i Jekabpilsu.

Polska Średnia Szkoła im. Ity Kozakiewicz w Rydze liczy obecnie 360 uczniów, naukę w 1 klasie w tym roku pobiera 20. Szkoła zatrudnia 56 nauczycieli. Z Polski jest zatrudnionych aż 9 pedagogów. Ta szkoła realizuje program autorski, który mieści się między 3 a 4 modelem. Ma obecnie najlepszą bazę materialną, bardzo dobrą kadrę i jest w ogóle jedną z najlepiej wyposażonych szkół w Rydze. A to wszystko dzięki zakończonej w tym roku rozbudowie, której koszt wyniósł 13 milionów złotych. Co ciekawe, że w 90% te koszty pokryła Rada Miasta Rygi, a wkład strony polskiej wyniósł 1,2 miliona złotych.

W polskiej szkole w Jekabpilsie uczy się 118 uczniów. Pracuje 20 nauczycieli, w tym także 3 z Polski. Szkoła ta wyróżnia się dobrym poziomem nauczania, nawet mimo niżu demograficznego ciągle zwiększa liczbę uczniów. Realizuje program autorski. Problem stanowi bardzo zła baza lokalowa. Ewentualne koszty rozbudowy tej bazy wyniosłyby 540 tysięcy USD. Władza miejska gotowa pokryć tylko 10%.

W polskiej szkole w Krasławie uczy się obecnie 92 uczniów, w 1 klasie 14. Pracuje 21 nauczycieli w tym również 4 z Polski. Szkoła realizuje 2 model nauczania. Rok temu szkoła została rozbudowana, koszty inwestycji w wysokości 3 milionów złotych całkowicie pokryła strona polska. Niestety ten region Łatgalii jest jednym z najuboższych regionów na Łotwie.

Polskie przedszkole w Daugavpilsie jest jedynym polskim przedszkolem w Republice Łotewskiej. Uczęszcza do niego obecnie 115 dzieci. To przedszkole już od lat zajmuje trwałą pozycję w systemie łotewskiej oświaty na Łotwie. Tutaj się odczuwa troskę o dzieci, jest bardzo dobra współpraca z rodzicami i dobra baza materialna.

Podsumowując pan M. Knapp zaznaczył, że mimo pewnych problemów polska oświata na Łotwie ciągle się rozwija. Ale jednak nadal wymaga wsparcia i inwestycji w Daugavpilsie, Jekabpilsie i Rezekne. Mówiąc o szkole z nazwy tylko "polskiej" w Rydze przy ulicy Tallinas powiedział, że ta szkoła straciła już swój polski charakter. Dla przykładu podał fakt, że liczba godzin języka angielskiego jest większa niż języka polskiego.Informacja o polskich imprezach

X Festiwal Kultury Polskiej na Łotwie

17.10.2003. 9.30 - Zawody sportowe i konkurs recytatorski "Kresy 2003"

18.00. - Prezentacja polskich szkół na Łotwie.

Miejsce: Polska Średnia Szkoła im. J. Piłsudskiego , ul. Marijas 1.

22.10.2003. Spotkanie Klubu Polskich Kobiet

Dom Polski, ul. Warszawska 30, godzina 18.00.

25.10.2003. Uroczyste obchody jubileuszu 15-lecia Daugavpilskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie "Promień" oraz chóru "Promień".

Program uroczystości

13.00. Msza Święta w kościele pod wezwaniem NMP na nowym planie.

15.00. Uroczysty koncert jubileuszowy

Miejsce: Sala Polskiej Średniej Szkoły im. J. Piłsudskiego, ul. Marijas 1.

Opracował W. Pujsza


Nasz Czas 31/2003 (620)