"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie

Spotkanie konsula Marka Kurendy
z młodzieżą polskiego pochodzenia

W piątek 10 października w Domu Polskim w Daugavpilsie odbyło się spotkanie konsula Ambasady RP w Rydze pana Marka Kurendy z młodzieżą polskiego pochodzenia studiującą na wyższych uczelniach w naszym mieście. Podczas tego spotkania poruszano aktualne kwestie uzyskania polskich stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w kraju swego zamieszkania. Konsul Marek Kurenda opowiedział szczegółowo o warunkach jakie należy spełnić, aby uzyskać takie stypendium oraz odpowiedział na inne pytania studentów.


Mniejszości narodowe jednoczą się

W Rydze, w Domu Rejterna odbył się zjazd założycielski stowarzyszeń jednoczących się organizacji mniejszości narodowych "Współpraca". "Współpraca" jest założona według inicjatywy rosyjskiego stowarzyszenia w RŁ. Obecnie do tej nowej organizacji dołączyli Białorusini, Ukraińcy, Ormianie i Azerbajdżanie. Na zjeździe została wybrana nowa rada i zarząd, a także przyjęty statut.

Głównym celem tej nowej struktury jest obrona praw mniejszości narodowych, zachowanie ich kultur i tradycji oraz sprzyjanie polepszeniu stosunków mniejszości narodowych zamieszkałych na Łotwie.


Rodzinie Sliwenko Łotwa wypłaci 20 000 euro

Europejski Sąd Praw Człowieka w Strasburgu zobowiązał państwo łotewskie do wypłaty w ciągu 3 miesięcy 20 000 euro rodzinie Sliwenko. Władze łotewskie, po wyprowadzeniu wojsk radzieckich z Łotwy w 1994 roku zarządały, aby wszyscy członkowie tej rodziny opuścili Łotwę, ponieważ mąż pani T. Sliwenko i ojciec jej córki był oficerem Armii Radzieckiej. Po niespełnieniu żądań władz pani T. Sliwenko i jej córce anulowano stały pobyt i zostały one deportowane do Rosji. W 1999 roku matka i córka złożyły wniosek w sądzie międzynarodowym w Strasburgu i właśnie zupełnie niedawno Europejski Sąd Praw Człowieka rozpatrzył ten wniosek i częściowo uznał, że strona łotewska naruszyła punkt 5, 8, i 14 Europejskiej Konwencji i zobowiązał stronę łotewską do wypłaty kompensacji rodzinie Sliwenko, która obecnie mieszka w Rosji, w wysokości 20 000 euro.


Potrzebny ambasador Łotwy w Iraku

Minister spraw zagranicznych RŁ S. Kalniete uważa, że potrzebny jest ambasador Łotwy w Iraku. Jednak cała ta sprawa zależy od tego, czy znajdzie się środki finansowe na ten cel. Jak na razie żadna decyzja w tej kwestii nie została jeszcze podjęta.

Nasz Czas 31/2003 (620)