Redakcja "Naszego Czasu"
poszukuje partnerów wydawniczych.

Tel. 212-33-88,
e-mail:nasz-czas@mail.lt

Nasz Czas 30/2003 (619)