Kontakt z redakcj±

"Naszego Czasu" - 2001 Litwa, Wilno,

ul. Did¾ioji 40, tel/fax 3705 - 212-33-88,

e-mail: n.g@mail.lt i nasz-czas@mail.lt

Nasz Czas 30/2003 (619)