Święto polskiej kultury na Ziemi Smołweńskiej
IV Festyn Kultury Polskiej w Visaginasie

Miniona sobota, 13 września, była dniem szczególnym w atomowym mieście Visaginasie - po raz czwarty gościnny ośrodek kultury "Banga" podejmował uczestników Festynu Kultury Polskiej.

Organizatorem święta wystąpił tamtejszy oddział Związku Polaków na Litwie, a przede wszystkim Krystyna Gotowska, inicjator powołania i wieloletnia prezes tej organizacji, założycielka szkoły kultury i języka polskiego oraz realizotorka idei Festynu wszystkich jego czterech edycji. Wsparcie jej poczynań przez nową p.o. prezesa oddziału Teresę Lepiochinę, prowadzącą Festyn Helenę Krasnopolską oraz wychowanków szkółki języka i kultury polskiej zaowocowały rozwinięciem festynu do rangi międzynarodowego święta, dalszym doskonaleniem jego organizacji tym samym czyniąc go stałym elementem naszego polonijnego życia.

Gospodynie Festynu - Krystyna Gotowska i Teresa Lepechina

Współpracując ze środowiskiem polskim w Visaginasie od pierwszych kroków jego organizowania się, z przyjemnością należy zauważyć jego odpowiedzialne dojrzewanie, umiejętne i właściwe układanie stosunków z władzami samorządowymi, dzięki wsparciu których święto mogło się odbyć oraz niedwuznaczne dorastanie do rangi centrum promocji polskiej kultury na Smołwach - Ziemi, która przez dziesięciolecia czeka na badanie i dokumentację jej niezwykle bogatej i interesującej historii z elementami regionalnej polskiej kultury.

Festyn otwiera uczennica szkółki Ola Solowiowa

Święto rozpoczęte mszą św. w miejscowym kościele, a w części artystycznej występem wychowanek szkółki kultury i języka polskiego trwało bez przerwy prawie pięć godzin, które wcale się nie dłużyły ze względu na mnogość zespołów, występującuch z własnymi autorskimi programami, reprezentując różne regiony, style i rodzaje polskiej pieśni i tańca.

Jako pierwsza z gości wystapiła "Wilenka"

Nie chcąc zapeszyć, warto jednak zauważyć powoli rodzący się dobry zwyczaj, kiedy to polskie zespoły z Kowna i Ziemi Wileńskiej bez specjalnych zaproszeń czy ponagleń, z własnej inicjatywy przybywają na takie ważne dla tych słabszych skupisk ze względu na ich mniejszą liczebność i bycie poza zwartym skupiskiem, imprezy polonijne.

"Wisinczanka" tuż po występach

I o ile, szczególnie II Festyn, ze względu na pewne próby storpedowania święta, był zagrożony, o tyle IV był wyraźnym triumfem organizatorów, wynikiem ich ponad dziesięcioletniej nieustannej, bezinteresownej społecznej działalności polonijnej, dowodem, że nawet nieliczne skupiska, posiadające mądrych i zaangażowanych liderów, mogą dużo zrobić w dziele organizowania środowiska na promocję własnej kultury.

Grają i tańczą "Pierwiosnki" z Niemenczyna

***

A na Festyn przybyli: znany z wysokiego poziomu wykonawstwa polskich pieśni historycznych i melodii klasycznych zespół Canta Kovnensis z Kowna pod kierownictwem Ireny Rymkiewicz; zawsze zachwycająca i młoda, mimo- 30 - letniego dorobku artystycznego "Wilenka" z wileńskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli z Janiną Łabul na czele; "Sużanianka" z Sużan , która to zawsze się wyróżnia niezwykłą dbałością o wykonanie rodzimego folkloru lokalnego, pod kierunkiem Margaryty Krzyżewskiej; zachwycające wysokim kunsztem wykonania tańca i towarzyszącą mocną siedmioosobową kapelą "Pierwiosnki" z Niemenczyńskiej Szkoły Średniej, którym przewodzi Leonarda Klukowska; zwiewna i zachwycająca "Melodia" ze Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego z Janiną Stupienko na czele; oryginalne i piękne młodzieżowe "Credo" z Jaszun prowadzone przez Marynę Matujzo; starannie przygotowana i będąca swoistym odkryciem Festynu "Wisinczanka" z Małych Solecznik pod kierunkiem Liudmiły Bandalewicz; gorąco przyjmowane dwa zespoły z zaprzyjaźnionego Zambrowa z Polski - "Teatr Form Różnych" oraz "Cantelena", reprezentujące folklor i pieśni regionu kurpiowsko - podlaskiego, jak też "Issa" z Kiejdan, "Sidabrine gija" z Turmont oraz występująca w zmienionym mieszanym składzie "Tumielanka" z Visaginasu.

Występuje "Melodia"

Oprócz bardzo serdecznej atmosfery, która towarzyszyła świętu polskiej kultury, wypełnionej po brzegi sali, świadczącej o rosnącym zainteresowaniu Festynem i polską kulturą, wynikiem spotkania były nowe znajomości i kontakty nawiązane między zespołami, które na pewno ubogacą nie jedne jeszcze święto, porodzą kolejne inicjatywy kulturalne.

Gra i śpiewa "Credo"

Jednego na pewno może i powinno być jak najwięcej zebranych, kosztem ogólnopolskich, pieśni rodzimych, melodii i folkloru , póki jest to jeszcze możliwe, w małych ojczyznach naszego zamieszkania, które są naszym wyróżnikiem i bogactwem kulturowym.

"Sużanianka" po występach

Przekazując organizatorom spotkania komplety książek wydawnictwa "Czas" oraz pozdrowienia od Związku Polaków na Litwie oraz redakcji "NCz" niżej podpisany zachęcił właśnie do dokumentowania własnej lokalnej historii i kultury, jak też budowania samodzielności środowisk polskich.

Gra, tańczy i śpiewa "Teatr Form Różnych" z Zambrowa

W otwarciu Festynu wzięli również udział sekretarz samorządu A. Kavaliauskas oraz konsul generalny RP St. Cygnarowski.

Ryszard Maciejkianiec

O planach na rok przyszły opowiadają K. Gotowska i G. Chomańska

P.S. Przed wyjazdem na Festyn niestety wydarzył się niemiły przypadek. Skrzypkowi z kapeli zespołu "Wilenka" Mirkowi Dmochowskiemu złamały się skrzypce. Tym niemniej nie zrezygnował z wyjazdu, a nie chcąc podprowadzić zespołu, grał na wypożyczonych. Apelujemy więc do naszych Czytelników i Przyjaciół - może ktoś by mógł przekazać lub ufundować skrzypce dla "Wilenki". Za każdy życzliwy gest zespół wynagrodzi kolejnymi pięknymi budującymi występami. Tel.\fax. szkoły: 2751047, e-mail: syrokomla@takas.lt.

Nasz Czas 29/2003 (618)