Upamiętnienie pielgrzymki papieża

5 września br., z okazji 10 - tej rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę i spotkania ze społeczeństwem polskim w kościele p.w. Ducha św., na ścianie tej świątyni została odsłonięta i poświęcona tablica, upamiętniająca tamte wydarzenie.

Tablica, którą ufundowała i wykonała Fundacja Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła, została odsłonięta przez arcybiskupa Litwy kardynała Audrisa Juozasa Bačkisa, który w swym przemówieniu przypomniał słowa papieża o Wilnie, jako mieście dialogu, gdzie Polacy i Litwini są powołani do współpracy. Licznie zgromadzonym z tej okazji wiernym, którzy byli świadkami tego szczególnego wydarzenia, towarzyszyły chóry "Lira" i "Echo". Wartę honorową w strojach ludowych pełnili uczniowie z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

Po uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej, w kościele, przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego została odprawiona dziękczynna Msza św.

Z okazji 10. rocznicy pielgrzymki papież Jan Paweł II przysłał arcybiskupowi Audrisowi Juozasowi Bačkisowi list, w którym, szczególnie ciepło wspominając swój pobyt na Litwie w roku 1993, pozdrawia wszystkich jej mieszkańców i śle błogosławieństwo apostolskie.

Nawiązując do decyzji wyrażonej w referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej, papież zaznaczył, iż Litwa powinna pamiętać o swojej chrześcijańskiej tożsamości i misji wzbogacania skarbnicy europejskiego kontynentu.

(lm)

Na zdjęciu: chwila otwarcia tablicy

Fot. Aleksiej Połtawiec

Nasz Czas 29/2003 (618)