"Łatgalia"
ŁOTWA

Na XI Światowym Forum Mediów Polonijnych

Od 2 do 8 września w Tarnowie, Lublinie i Warszawie odbyło się w tym roku już jedenaste z kolei Światowe Forum Mediów Polonijnych. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Małopolskie Forum Współpracy z Polonią. Pierwsze spotkanie dziennikarzy polonijnych odbyło się we wrześniu 1993 roku, wówczas pod nazwą Forum Prasy Polonijnej. Natomiast pomysłodawcą i organizatorem tych wyjątkowych spotkań jest od samego początku Stanisław Lis. W tegorocznym Forum udział wzięło 164 dziennikarzy polonijnych z prasy, radia, telewizji z ok. 30 krajów świata. Łotwę reprezentowało dwóch dziennikarzy - Stanisław Januszkiewicz ze "Słowa Polskiego" oraz współpracujący z wileńskim tygodnikiem "Nasz Czas" Włodzimierz Pujsza. "Nasz Czas" reprezentowała również Lilia Maksimowicz.

Spotkania dziennikarzy mogą się odbywać dzięki od lat udzielanemu wsparciu finansowemu Senatu RP, MSZ, Ministerstwa Kultury, władz samorządowych tych miejscowości, gdzie się Forum odbywa. Patronat nad tegorocznym Forum objęli m. in.: marszałek Senatu RP, minister spraw zagranicznych, minister kultury, sekretarz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polski Komitet ds. UNESCO, metropolita abp Józef Życiński . Patronat medialny sprawowały m.in. Telewizja Polska S.A., TV-Polonia, "Czas Polonii", tygodnik "Temi".

Tematem wiodącym Forum była integracja Polski z UE. XI Światowe Forum Mediów Polonijnych rozpoczęło się tradycyjnie w Tarnowie. Tutaj właśnie Forum się narodziło i już na stałe wpisało się w tradycję. W pierwszym dniu po konferencji Biura Organizacyjnego XI ŚFMP i dwugodzinnej autoprezentacji dziennikarzy, uczestnicy Forum udali się do Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie w hali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji obejrzeli spektakl pt. "Targanie jabłek". Były to poezje śpiewane oparte na słowach z tomiku T. Nowaka pt. "Takie wielkie wesele". Poza tym zwiedzili to niewielkie miasteczko i muzeum żydowskie.

W drugim dniu Forum przedstawiciele mediów polonijnych udali się do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie odbyła się inauguracja imprezy. Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak wygłosił inauguracyjny referat pt. "Senat a Polonia" i serdecznie witając wszystkich uczestników zaznaczył na początku, że uroczyste otwarcie Forum zbiegło się jednocześnie z jubileuszem wpisu Kopalni Soli "Wieliczka" na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz z inauguracją obchodów Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa. Marszałek Senatu przypomniał, iż w skali światowej Polacy po Chińczykach, Włochach i Niemcach stanowią jedną z największych emigracji. Szacuje się, że poza granicami kraju ojczystego, w zależności od przyjmowanych kryteriów żyje dziś od 10 do 17 milionów Polaków i osób mających polskie korzenie. Każdy z uczestników otrzymał referat marszałka i miał możliwość szczegółowo zapoznać się z jego treścią. Następnie z referatem pt. "Polska w Europie wystąpił prof. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, po czym zostały wręczone statuetki i dyplomy dorocznej nagrody "Fidelis Poloniae". Po konferencji prasowej oficjalnych sponsorów odsłonięta została tablica upamiętniająca 25. Rocznicę wpisu kopalni soli Wieliczka na listę zabytków" światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Natomiast wieczorem dziennikarze polonijni w zespole klasztornym oo. Augustianów w Krakowie uczestniczyli w inauguracji obchodów Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa Kultury, a w kościele św. Katarzyny wysłuchali koncertu Orkiestry Sinfonietta Crasovia.

4 września w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie zostały wręczone nagrody za udział w konkursach: "Powroty do źródeł" i reportaż z X Forum. Potem odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta Tarnowa Mieczysława Bienia . Po południu dziennikarze pożegnali Tarnów i odjechali do Lublina. Wieczorem w Lublinie, w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej odbyło się powitanie uczestników Forum przez władze województwa lubelskiego i miasta metropolitarnego Lublin oraz konferencja prasowa z udziałem marszałka województwa lubelskiego i prezydenta Lublina. Po konferencji miał miejsce koncert zespołu pieśni i tańca "Jawor" z Akademii Rolniczej w Lublinie. Natomiast po koncercie tego zespołu odbył się pierwszy wieczór integracyjny, gospodarzem którego był prezydent Lublina.

Następnego dnia została otwarta wystawa promocyjna "Wektory rozwoju: Lublin-Europa 2003"., a także II Meeting Proeuropejski Media - Europa - Lublin 2003 nt. "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Wygłoszono 7 referatów. Po meetingu dziennikarze zwiedzili Stare Miasto, a wieczorem Zamek Lubelski, gdzie również mogli obejrzeć wystawę prac M. Chagalla "W ogrodach Edenu". Po czym odbył się drugi wieczór integracyjny, gospodarzem którego był wojewoda lubelski.

W sobotę, 6 września, rano dziennikarze uczestniczyli w Archikatedrze Lubelskiej we mszy św., a po mszy brali udział w warsztatach dziennikarskich w telewizji, radiu i redakcji "Kuriera Lubelskiego". Natomiast po południu na UMCS w Lublinie odbyła się sesja naukowa nt. "Stan badań naukowych prowadzonych w lubelskim ośrodku akademickim nad diasporą polską w świecie".

W przedostatnim dniu Forum dziennikarze mieli okazję zwiedzić uzdrowisko "Nałęczów", Puławy, a także rezydencję Zamoyskich w Kozłówce. Na pożegnanie, również w Kozłówce, odbył się wieczór przy ognisku, gospodarzem którego była marszałek woj. lubelskiego.

W ostatnim dniu tegorocznego Forum, w Warszawie, dziennikarze spotkali się z marszałkiem Senatu RP - Longinem Pastusiakiem i członkami senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

Przygotował Włodzimierz Pujsza

Nasz Czas 28/2003 (617)