Przyznano stopień naukowy doktora nauk

Współpracującemu z naszym pismem Adasowi Jakubauskasowi, jednemu z kierowników Wspólnoty Tatarów Litewskich, uchwałą Rady Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. "System partyjny Litwy w okresie transformacji", został nadany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zespół redakcji serdecznie pozdrawia Adasa Jakubauskasa, życząc kolejnych sukcesów naukowych.


Nasz Czas 28/2003 (617)