"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie

Prawie połowa mieszkańców przeciwko euro

Prawie połowa mieszkańców Łotwy negatywnie ocenia wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty, gdyby to nastąpiło już w tym roku. O tym świadczą ostatnie wyniki badań przeprowadzone przez agencję "OMD".

Wśród 987 pytanych respondentów, możliwość wprowadzenia euro w tym roku negatywnie oceniło 44%. Łotwa mogłaby przystąpić do strefy euro za kilka lat po wejściu do UE, które ma nastąpić 1 maja 2004 roku, jeśli we wrześniowym referendum unijnym mieszkańcy Republiki Łotewskiej powiedzą "tak" dla Unii.


Urzędnicy otrzymają z funduszy
europejskich 8,5 miliona łatów

Z wydzielonych przez rząd łotewski 50 milionów łatów na wspólne finansowanie pomocy finansowej z UE, 8,5 mln Ls będzie przeznaczone na wydatki administracyjne, czyli na wypłaty urzędnikom. Dla wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE, w łotewskich ministerstwach należy zatrudnić 469 nowych pracowników etatowych.


Podwyżki dla pedagogów

Od pierwszego września mają wzrosnąć płace pedagogów w szkołach. Nauczyciele i zastępcy dyrektorów szkół otrzymają o 15 łatów więcej, a dyrektorzy o 28 łatów. W budżecie na rok 2003 na podwyżkę płac pedagogów wydzielono 3,5 miliona łatów, natomiast w budżecie na rok 2004 przewidziano 14,7 mln. Ls.

Dyrektorzy szkół otrzymują wynagrodzenie w zależności od wielkości szkoły i liczby uczniów. W niedużych szkołach dyrektorzy otrzymują 174 łaty, a w dużych 258 Ls.


Daugavpils pozostał bez mera

Drugie co do wielkości miasto na Łotwie Daugavpils - znowu bez mera. Mer miasta I. Szkincz podał się do dymisji. Po uchwaleniu wotum nieufności dla poprzedniego mera miasta R. Ejgima, w kwietniu tego roku objął on stanowisko mera.

Dla dziennikarzy jako główną przyczynę swojej dymisji J. Szkincz wymienił ogromny dług miasta za gaz oraz to, że chce kontynuować swoją pracę pedagogiczną w charakterze dyrektora jednej z daugavpilskich szkół. Do wyborów nowego mera tę funkcję pełni jego zastępca Rita Strode.


Kontrasty

Rok temu były prezes Daugavpilskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie Władysław Nowicki z rąk ambasadora RP na Łotwie Tadeusza Fiszbacha otrzymał wysokie odznaczenie RP - Złoty Krzyż Zasługi. Natomiast zupełnie nie tak dawno łotewskie instytucje prawne wszczęły postępowanie karne właśnie przeciwko W. Nowickiemu. Sprawa ta dotyczy okresu jego prezesostwa.

Stronę redaguje Włodzimierz Pujsza,współpraca: Helena Pujsza, Halina Szakiel, Siergiej Kuzniecow. Adres do korespondencji na Łotwie: ul. Butlerowa 10/18 5410 Daugavpils tel. +371 54 52 279

Nasz Czas 28/2003 (617)