Nowy attache obrony RP

19 sierpnia br. zast. ambasadora Jan Nowicki oraz attache obrony płk Włodzimierz Marzęda wydali przyjęcie z okazji Święta Wojska Polskiego oraz zakończenia misji przez pułkownika Włodzimierza Marzędę i objęcia stanowiska przez komandora Czesława Karczewskiego.

Na zdjęciu: z lewa na prawo komandor Czesław Karczewski, płk Włodzimierz Marzęda oraz zast. ambasadora Jan Nowicki z małżonkami

Nasz Czas 27/2003 (616)