"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie

Agłonę w tym roku odwiedziło około 200 000 tysięcy pielgrzymów

W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia b. r. sanktuarium maryjne na Łotwie (w Łatgalii) - Bazylikę Agłońską odwiedziło ok. 200 000 tysięcy pielgrzymów, poinformowało centrum informacyjne Bazyliki.

Dziekan Bazyliki Agłońskiej A. Aglonietis powiedział, że w tym roku w drodze krzyżowej wzięło udział znacznie więcej ludzi niż w roku ubiegłym. Święto przebiegało bez żadnych zakłóceń. O pomoc lekarską zwróciło się w piątek ok. 200 osób.


Komputeryzacja łotewskich przedsiębiorstw

Około 80% łotewskich przedsiębiorstw korzysta z komputerów, a 60% ma dostęp do internetu. O tym świadczą dane badań łotewskiej asocjacji internetowej. Natomiast tylko 10% z badanych 2 500 przedsiębiorstw nie korzysta z komputerów, ale w najbliższym czasie mają zamiar nabyć komputery, a 3,6 % wśród nich chce podłączyć się do internetu.

Nadal na Łotwie najczęstszym miejscem korzystania z usług internetowych jest miejsce pracy, ale stopniowo rośnie i liczba osób, które korzystają z internetu w domu.


Bezrobocie nieznacznie spadło

W lipcu na Łotwie poziom bezrobocia nieznacznie się obniżył i wyniósł 8,5 %. Na koniec czerwca pracy poszukiwało 8,6%. Natomiast na 1 sierpnia b.r. w Republice Łotewskiej zarejestrowano 90 064 osoby poszukujące pracy, wśród nich 34 028 (26,9%) nie może znaleźć żadnej pracy już ponad rok.


Szanowni Państwo!

Ambasada RP w Rydze uprzejmie informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych zamierza kontynuować dyżury konsularne w Daugavpilsie. Będą one się odbywały z reguły w 2 lub 3 czwartek każdego miesiąca w dniach:

14.08.2003 r.; 18.09.2003. r.; 16.10.2003. r.

Daty dyżurów w miesiącu listopadzie i grudniu podam w późniejszym terminie.

W dniach dyżurów konsularnych w Daugavpilsie istnieje, w miarę potrzeb, możliwość przyjazdu konsula RP również do Jekabpilsu, Krasławy i Rezekne. Uprzejmie proszę o poinformowanie miejscowych społeczności i innych osób zainteresowanych możliwością spotkania z konsulem RP w podanych wyżej terminach.

Kierownik Wydziału Konsularnego
Marek Kurenda, I sekretarz

W Domu Polskim przy ul. Warszawskiej 30 jeszcze można oglądać wystawę prac plastycznych autorstwa Ludmiły Procenko. Serdecznie zapraszamy.

Nasz Czas 27/2003 (616)