Litwa


Litwa w skrócie

Mniej turystów. W pierwszym półroczu Litwę odwiedziło 1, 68 mln turystó,w czyli o 6,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zmniejszyła się liczba gości z Białorusi, Rosji i Łotwy. Wzrosła z Anglii, Hiszpanii, Holandii i Polski. W czerwcu przybyło 395,2 tys. turystów, czyli tyle co i przed rokiem.

Mniej mieszkańców. Wg danych statystycznych zmniejsza się liczbamieszkańców Litwy. Za styczeń - maj ubyło 6,9 tys. Na początku czerwca Litwa liczyła 3,455 mln. Zmniejszyła się też liczba noworodków oraz zgonów . Więcej natomiast osób wyjechało za granicę.

Więcej skupiono mięsa. W pierwszym półroczu br. o 26 proc. wzrósł ubój żywca i drobiu i wyniósł 141 tys. ton. O 2 proc. więcej zebrano również jaj. Mleka natomiast skupiono o 0,9 proc. mniej.

Spadek zysków. Spółka telekomunikacyjna "Lietuvos telekomas" w pierwszym półroczu uzyskała tylko 1,164 mln czystego zysku czyli 34 razy mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wzrost dochodów. Największa spółka łączności komórkowej "Omnitel" działa coraz skuteczniej. Jej dochody w pierwszym półroczu br. wzrosły o 35,6 proc. i wyniosły 172 mln Lt. Przewiduje się, że w roku 2004 z usług telefonii komórkowej będzie korzystało 64,2 proc. mieszkańców.

Bezpieczny kraj. Władze Szwajcarii uznały Litwę za jeden z czterdziestu bezpiecznych krajów pod względem politycznym i dlatego od 1 sierpnia br. wszystkie prośby o azyl są automatycznie odrzucane .

"Vilniaus degtine". W ramach prywatyzacji pakiet akcji "Vilniaus degtine", największego litewskiego przedsiębiorstwa produkującego alkohol, kupiła polska spółka, będąca własnością francuskiego koncernu "Belwedere", wpłacając 20 mln Lt.

Gaz. W pierwszym półroczu br. spółka "Lietuvos dujos" otrzymała ponad 67 mln czystego dochodu, czyli o 59,5 proc. więcej niż w odpowiednim okresie ub. roku.

Paliwa. Litewskie przedsiębiorstwo paliw "Lukoil Baltija" o 8,9 proc. zwiększyło obroty, które sięgają 490 mln Lt.

Komputery. Największe litewskie przedsiębiorstwo hurtowej sprzedaży techniki komputerowej "GNT Lietuva" w pierwszym półroczu br. o 9,3 proc. zwiększyło swoje zyski, które osiągnęły 101,1 mln Lt.

Mleko. Jedne z największych przedsiębiorstw przetwórstwa mleka "Żemaitijos pienas" zarobiło w pierwszym półroczu br. 2,68 mln Lt czystego dochodu , mimo że przed rokiem miało ubytki.

Nazwisko dla żony. Pierwszy proces sądowy o to, aby mieć takie same nazwisko jak mąż, rozpoczęła w Kłajpedzie niejaka Rudis. Dla wielu na świecie jest trudne do zrozumienia dlaczego wśród Litwinów mąż, żona i córki mają różne nazwiska.

Eksport wieprzowiny. Europejska Komisja zezwoliła Litwie na eksport wieprzowiny i jej przetworów na rynek UE. Obecnie prawo na eksport wieprzowiny posiada 12 litewskich przedsiębiorstw.

"Dvarčioniu keramika". Największe na Litwie przedsiębiorstwo, produkujące płytki ceramiczne, otrzymało w pierwszym półroczu br. ponad 11 mln czystego zysku, co prawie 7 razy więcej niż w roku ubiegłym.

Afera z działkami. Mimo oporów na Pomorzu trwa proces wyjaśniania aferzystów, związanych z bezprawnym nabywaniem ziemi. Zabroniono obrót niektórymi parcelami, z inicjatywy powiatu rozpoczęto procesy sądowe. W Wilnie i w rejonie wileńskim, gdzie naruszenia stanowią masowy charakter, nadal nie ma żadnego echa akcji.

Cena siły roboczej. Średnia cena siły roboczej (w euro za godzinę pracy) w krajach UE wynosi 22,19 euro, w tym w Szwecji 28,56 euro, w Danii 27,10, w Niemczech 26,34, w Hiszpanii, w Grecji 10,40, w Portugalii 8,13 euro; w krajach kandydatach średnia cena wynosi 3,47 euro za godzinę, w tym na Cyprze 10,74, w Słowenii 8,98, w Polsce 4,48, na Litwie 2,71, na Łotwie, 2,42, w Rumunii 1,51, w Bułgarii 1,35 euro.

Granica państwowa . Poprzez wymianę listów ratyfikacyjnych, które 12 sierpnia br. wręczył ambasador Rosji ministrowi spraw zagranicznych Litwy, nastąpiło długo oczekiwane ustalenie granicy między Litwą i Rosją.

Sprzyjanie korupcji. Uchwała rządu o możliwości kupna sąsiadującej ziemi, lasów i zbiorników wodnych jest, zdaniem E. Gentvilasa, dalszym ciągiem mnożenia aktów prawnych, sprzyjających korupcji.

Pożary. Za siedem miesięcy na Litwie wybuchło 13299 pożarów, co jest prawie o 10 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W pożarach zginęło 149 osób.

Urlopy i dni świąteczne. Liczba wolnych dni od pracy w ciągu roku w krajach UE waha się od 28 do 39. Najmniej mają Anglia i Irlandia (po 28 ), najwięcej - Finlandia i Litwa ( po 39).

Handel ludźmi. Co siódma kobieta dostarczona w roku 2002 w Niemczech do domów publicznych była mieszkanką Litwy. Wśród ofiar handlu ludźmi 17,6 proc. stanowiły kobiety z Rosji, 14, 7 proc. z Litwy i 11,2 proc. z Bułgarii.

Szef administracji powiatu. W minionym tygodniu na stanowisko kierownika administracji powiatu wileńskiego został mianowany sześćdziesięcioletni socjaldemokrata Feliksas Kolosauskas.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 3,06 Lt; 1 euro - 3,44 Lt; 1 zł - 0,78 Lt; 10 estońskich koron - 2,20; 1łat - 5,25; 1000 białoruskich rb - 1,47; 10 rosyjskich rb - 1,00.Powiedzieli

J. Oleka, minister zdrowia:
Źle, że nasi ludzie za dobre leczenie jeszcze się nie przyzwyczaili odwdzięczać.

V. Sustauskas, poseł, lider Ligi Wolności:
Nawet w więzieniach pozwoliłbym na zakładanie oddziałów Ligi Wolności.

R. Ozolas:
Możliwie, że wrócimy do Rosji przez Europę.

R. Lopiene:
A. Brazauskas powiedział, że z liberalnymi demokratami trzeba żyć w zgodzie i często im całkowicie przekazuje wodze. A to przecież partia, która wnosi zamęt w państwie.


Nasz Czas 27/2003 (616)