Litwa


Litwa w skrócie

Skandal w MSZ. Siedmiu konsulów RL, reprezentujących interesy Litwy w Rosji i na Białorusi zostało bądź zostanie odwołanych z zajmowanych stanowisk w związku z pobieraniem łapówek za wydawanie wiz poszczególnym firmom i organizacjom.

Korupcja wśród sędziów. Czterech sędziów zostało odwołanych z zajmowanych stanowisk, gdy ustalono ich współudział w organizowaniu przemytu towarów na szeroką skalę.

Gospodarka cieniowa. Zdaniem ekspertów obroty cieniowej gospodarki na Litwie wynoszą 10 mlrd Lt, co stanowi 25 proc. krajowego produktu brutto.

Alkohol. Sejmowi został przedstawiony nowy projekt ustawy o kontroli handlu alkoholem, zgodnie z którym proponuje się zabronić używania alkoholu w miejscach publicznych, a za sprzedaż dla osób nieletnich, właścicieli placówek handlowych pozbawiać licencji. Proponuje się jednocześnie zliberalizować użycie alkoholu w instytucjach władzy oraz zezwolić na sprzedaż szczególnie mocnych trunków.

10 - lecie. Specjalna rządowa komisja pod kierownictwem ministra obrony L. Linkevičiusa organizuje obchody dziesięciolecia wyprowadzenia wojsk sowieckich z Litwy, które odbędą się 31 sierpnia br.

Pomocy nie będzie. Ponieważ Litwa uznaje, iż żołnierze USA podlegają międzynarodowym sądom, Stany Zjednoczone cofnęły pomoc na cele obronne. Takich sankcji doczekało się również jeszcze 49 innych krajów.

Zaufanie dla Unii. Badania opinii publicznej wykazały, że mieszkańcy Litwy szczególnym zaufaniem darzą Unię Europejską, której ufa 55 proc. badanych. Wojsku i Kościołowi ufa 48 proc.

Związki małżeńskie. Badania opinii wykazały, że 56,7 proc. respondentów nieprzychylnie ocenia współżycie bez ślubu. Według danych Departamentu Statystyki w roku 2002 zarejestrowano 16,2 tys. związków małżeńskich czyli o 398 par więcej niż w roku 2001.

Władze miasta. 16 lipca Rada Miasta Wilna zakończyła formowanie władzy wykonawczej. W związku z przystąpieniem socjaldemokratów do proponowanej przez A. Zuokasa szerokiej koalicji, jego trzecim zastępcą został wybrany G. Pavirżis. Awepelowcy, którzy narobili wiele szumu i przysporzyli wstydu dla polskiego społeczeństwa, nie otrzymali żadnych stanowisk.

Bank "Snoras". Za 10 lat działalności bank "Snoras" stał się liderem w bankowości detalicznej. Za pierwsze półrocze bank uzyskał 4,1 mln Lt dochodów, co stanowi jedną trzecią więcej niż planowano.

Meble. Największe przedsiębiorstwo produkujące meble - Wileński Kombinat Meblowy - otrzymało w pierwszym półroczu 3,7 mln Lt czystego dochodu, czyli 49,3 proc. więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego.

Ubezpieczenia. Tendencje pierwszego półrocza wykazują, że dochody firm ubezpieczeniowych związane z obowiązkowym ubezpieczeniem samochodów mogą w br. być mniejsze o 60 mln Lt.Powiedzieli

A. Paulauskas, marszałek Sejmu:
"O wyborach myślę w dzień i w nocy".

A. Vidziunas, poseł na Sejm, konserwatysta:
"Naszej partii jest potrzebny kapitalny remont".


Nasz Czas 26/2003 (615)