Od i do redakcji


Zapraszamy na studia

Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego należący do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie w roku 2003/2004 przyjmuje zapisy na trzyletnie studia teologiczne poświęcone zagadnieniom praktyki życia chrześcijańskiego, modlitwy, pracy nad sobą, formacji powołań i kierownictwa duchowego.

Dla absolwentów teologii ogólnej są to studia specjalistyczne, umożliwiające uzyskanie magisterium lub licencjatu. Dla posiadających świadectwo maturalne studia dają możność uzyskania dyplomu Instytutu.

Wykłady w cyklu stacjonarnym odbywają się w każdą środę od godz. 10.00 do 17.45.

Wykłady w cyklu zaocznym odbywają się w pięciu sesjach tygodniowych (październik, grudzień, luty, kwiecień, maj), od poniedziałku do soboty, w godz. 9.00 do 17.30. Pierwsza sesja od 20 do 25 października br.

Zapisy przyjmuje sekretariat PIŻW w Warszawie, w gmachu Seminarium Duchownego na Bielanach, ul. Dewajtis 3 (wejście od strony parkingu), tel. (22) 839-39-10 od 3 września br., w każdą środę od godz. 10.00 do 17.00 - a ponadto od 20 do 25 października br. codziennie, od godz. l0.00 do 17.00.

Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, metryka chrztu, świadectwo maturalne, ewentualnie świadectwo odbytych studiów teologicznych, skierowanie od ks. proboszcza lub innej władzy kościelnej, 4 fotografie.

Wstępny sprawdzian kwalifikacyjny dla kandydatów cyklu stacjonarnego - w środę, 1 października, godz. 10.00. Dla kandydatów cyklu zaocznego - we wtorek, 21 października, godz. 9.00.

Nasz Czas 26/2003 (615)