Ku uwadze Czytelników.

W związku z przerwą wakacyjną następny numer "NCz" ukaże się po dwutygodniowej przerwie 21 sierpnia br.

Nasz Czas 26/2003 (615)