Konferencja PPL


Ważne inicjatywy w czasie rocznicowych obchodów

Rocznicowe obchody powołania Polskiej Partii Ludowej, które miały miejsce w minioną niedzielę w hotelu "Barbacan Palace" nie były tradycyjnym sprawozdaniem za okres działalności, ale zaowocowały również bardzo cenną inicjatywą, skłaniającą do rozważań i dyskusji o przyszłości Polaków na Litwie w warunkach Unii Europejskiej.

Pierwsza konferencja jednej z najmłodszych na Litwie formacji politycznych może też służyć pewnym wzorem innego podejścia do tematu, innej filozofii myślenia i działania, a sam tryb prowadzenia i atmosfera dyskusji świadczyły o jakościowych zmianach, które stopniowo stają się udziałem i naszego społeczeństwa. Krótko, dobitnie, rzeczowo, odpowiedzialnie, po wileńsku życzliwie i po europejsku współcześnie - tak pokrótce można określić obrady tego forum. Na frekwencję nie wpłynęła nawet wybitnie plażowa pogoda - przybyli nie tylko działacze partii, ale też liczne grono gości.

Oprócz referatów, które zostały wygłoszone w ramach tematyki konferencji, głos zabrali również Jurij Gil, Zygmunt Gajdamowicz oraz poseł na Sejm Jonas Čekuolis, który szczególnie podkreślił wagę potrzeby współpracy między partiami i organizacjami, dążącymi do demokratycznych przemian i wyższej jakości życia na Litwie. Natomiast dyskusja odnośnie symboliki, z bukietem skromnych polnych bławatków w tle, przeciągnęła się na kolejne kilka godzin.

Uczestnicy konferencji podjęli także decyzję o przystąpieniu PPL do Wolnego Sojuszu Europejskiego.

(lm)

Na zdjęciu: w toku obrad.

Fot. red.

Nasz Czas 26/2003 (615)