"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie

Bezrobocie nieznacznie spadło

W czerwcu b.r. poziom bezrobocia na Łotwie obniżył się o 0,1% i wyniósł 8,6%. Na koniec czerwca w Republice Łotewskiej pracy nie miało 90 612 osób, w tym 24 107 mieszkańców już ponad rok nie może znaleźć żadnej pracy. Najwyższy wskaźnik bezrobocia jest odnotowany w rejonie rezeknienskim i wynosi on 27,6%, duże bezrobocie utrzymuje się także w rejonie daugavpilskim, gdzie sięga ono 22,6%. Natomiast wśród łotewskich miast najniższa stopa bezrobocia jest w Rydze i Ventspils,i stanowi - 4,3% i 7,8%.


Premier akceptuje

Premier Łotwy E. Repsze akceptuje przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Republiki Łotewskiej koncepcję tworzenia profesjonalnej Armii Łotewskiej. W wywiadzie dla Radia Łotewskiego E. Repsze zaznaczył, że do takiego wojska pójdą rzeczywiście ci, komu będzie zależało na robieniu kariery wojskowej oraz młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość będą wiązali z wojskiem.


Od następnego roku ma wzrosnąć minimalna pensja

Planuje się, że już od 1 stycznia 2004 r. na Łotwie minimalna pensja, która obecnie wynosi 70 łatów, wzrośnie do 80 łatów jest to zgodnie z zatwierdzoną 27 maja b. r. przez łotewski gabinet ministrów koncepcją, która zakłada, że minimalna pensja na Łotwie ma wzrastać w ciągu kolejnych 7 lat o 50%.


Łotewska gospodarka jest przygotowana do wymogów UE

Minister gospodarki Republiki Łotewskiej J. Lujans uważa, że łotewska gospodarka jest przygotowana do wejścia Łotwy do Unii Europejskiej. J. Lujans zaznaczył, iż po wstąpieniu Łotwy do UE i otrzymaniu pomocy ekonomicznej, gospodarka łotewska będzie rozwijać się jeszcze szybciej. Zdaniem ministra, już w ciągu 20 lat RŁ może osiągnąć średni poziom obecnych krajów członkowskich, ponieważ łotewskie przedsiębiorstwa już teraz pomyślnie pracują w Europie, a po wejściu Łotwy do UE pojawi się możliwość wejścia na rynek europejski, który będzie liczył 500 milionów konsumentów.


Zaproponowano wprowadzić podatek na ochronę zdrowia

Grupa Robocza Ministerstw Zdrowia i Finansów Łotwy opracowała koncepcję finansowania służby ochrony zdrowia, poprzez wprowadzenie podatku. Stawka podatku może wynieść od 4,8% do 5% od wysokości dochodów. Opodatkować planuje się też emerytów, których emerytura przekracza 110 łatów. Wprowadzenie tego podatku w życie od 1 stycznia 2004 roku przyniosłoby do budżetu ponad 300 milionów łatów.

Nasz Czas 25/2003 (614)