Fotoreportaż


Bujwidze i okolice

Miejscowość położona na prawym brzegu Wilii doczekała się, jak niewiele innych, badań językowych, wspomnień i całych książek, poświęconych historii miasteczka i okolic. Pisali o nich K.Tyszkiewicz, T. Konwicki, H. Poszewiecki, M. Gajewski, Cz. Noniewicz, B. Dwilewicz i inni.

Kościół p.w. św. Jerzego w Bujwidzach

..."Kiedy przejechali strumień, pełen wijących się jak piskorze wodorostów, droga znowu wspięła się na piaszczysty pagór, las rozstąpił się ukazując tuż przed sobą zaczajone miasteczko Bujwidze. Zobaczyli kościół śród drzew na wzgórzu okolony murkiem z kamieni polnych, pochyły plac przed kościołem, na którym stały bryczki, powoziki i zwykłe chłopskie wozy, parę kramów z obwarzankami i piernikami, a to wszystko otoczone kilkoma domami, co stanowi sedno tego zagubionego w borach miasteczka..." T. Konwicki. Bohiń.

Kaplica w Pryciunach

..."Ludność miejscowa rejonu bujwidzkiego składała się głównie z Polaków. Należy podkreślić, że mieszkańcy Bujwidz nazywani byli przez otaczające je wsie i osiedla jako "szlachta bujwidzka"...H. Poszewiecki. Wspomnienia znad Wilii. Bujwidze.

Groby rodzinne Szyszków na cmentarzu w Bujwidzach

..."Bujwidze, jak sięga pamięć osób jeszcze żyjących, były cichym miasteczkiem, uroczym ze względu na położenie oraz charakter mieszkańców. Wydarzeniami tam były festy, święta roczne, a także dożynki, powtarzające się co roku i zawsze przynoszące radość"... Cz. Noniewicz. Za Wilnem.


Wiszący most przez Wilię w Bujwidzach

Pozostałości przydworskich zabudowań w Punżanach

Niszczejące młyn i zabudowania gospodarcze w Punżanach

Resztki potyszkiewiczowskiego dworku w Korejwiszkach

Widok na Balingródek z prawego brzego Wilii od Punżan

... i liczne aleje prowadzące dzisiaj do nikąd

Nasz Czas 25/2003 (614)