Pielgrzymowanie


"Od Unii Lubelskiej, do Unii Europejskiej"

W 76 Rocznicę Koronacji Matki Bożej Miłosierdzia - w dniu 2 lipca 2003 r. o godz.12 w Ostrej Bramie odbyła się Msza Święta błogosławiąca już VII Pieszą Pielgrzymkę Śladem Krzyża Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Tradycyjnie, jak w minionych latach będzie przebiegała już dobrze znanym pielgrzymom pięknym szlakiem litewskim poprzez Pikutiszki, Suderwię, Mejszagołę ( z wizytą u czcigodnego Księdza Józefa Obrębskiego ), Kiernawę, Musniki, Gegużynę, Jonawę, Kiejdany, Dotnuwę ( z całodziennym dniem skupienia w klasztorze ojców Kapucynów), Gudżiunai, Szeduwę, Radwiliszki do Szawli, gdzie na pobliskiej Świętej Górze Krzyży, będącej Golgotą Wschodu, pielgrzymi umieszczą swój kolejny, już 7 Pielgrzymi Krzyż.

Pielgrzymi przed kościołem pw. św. Ducha

Celem pielgrzymowania jest nieustannie modlitwa poprzez Miłosierne ręce Maryi Ostrobramskiej o zbliżenie narodów polskiego i litewskiego, tak aby w Chrystusie stanowili jedno. Pragniemy w drodze nieustannie przypominać tak pielgrzymującym jak i spotykanym na szlaku Litwinom i Polakom, że łączy ich wspólna historia, i że tylko we wspólnym złączonym w miłości działaniu potrafimy obronić się przed szalejącym po świecie złem. Nasze, jeszcze nie skażone sumienia złączone w modlitwie obronią nasze narody, a królująca nam Maryja Ostrobramska wesprze nas w działaniu. Patroni pielgrzymki: Święta Królowa Jadwiga i sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko będą nam przewodnikami i orędownikami w niebie.

W tym roku mamy Rok Różańca Świętego, więc pragniemy każdej napotkanej na drodze osobie podarować różaniec (łącznie z rozważaniem), który jak słusznie naucza nas umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II uratuje świat.

Niech zapadną głęboko w naszą świadomość też słowa Ojca Świętego, nawiązujące do wspólnej chlubnej polsko - litewskiej tradycji. W czerwcu tego roku, a więc niespełna miesiąc temu na placu Świętego Piotra w Watykanie Papież rodak - największy autorytet świata wytyczając narodowi polskiemu drogę dwukrotnie powtórzył słowa: "Od Unii Lubelskiej, do Unii Europejskiej" po to, aby stały się one naszym drogowskazem ku przyszłości.

Zasłuchani w słowa Ojca Świętego w roku Jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Jego Świątobliwości ze zwielokrotnioną siłą modlimy się za Niego. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania jak w tym, tak i w następnych latach.

Główny przewodnik, Danuta Rozworska

Nasz Czas 24/2003 (613)