Komunikat

"Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo - sygnatura akt S 53/02/Zk dotyczące ustalenia okoliczności zgonu w dniu 18,09,1939 roku w okolicach miejscowości Oszmiana / dawne województwo wileńskie / - sześciu żołnierzy Wojska Polskiego - między innymi - STEFANA MUSIAŁ A - urodzonego w 1901 roku w Zawierciu, syna Franciszka i Anny, zamieszkałych do 1939 roku w Rembertowie koło Warszawy.

Wg informacji pozyskanych z Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Główny - Biuro Informacji i Poszukiwań - w imiennej ewidencji strat wojennych prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż - figuruje - Stefan Musiał / innych danych brak/ - sierżant Wojska Polskiego, majster pirotechnik - Warszawa Rembertów - który zginął 18,09,1939 roku pod Oszmianą i został pochowany przy szosie Oszmiana - granica litewska.

Wg treści zeznań złożonych przez - Włodzimierza Grafa, Stefan Musiał / wuj wymienionego / rozstrzelany został przez żołnierzy Armii Czerwonej w podanym wyżej dniu przy szosie Oszmiana - Wilno - w odległości około 3 do 5 kilometrów od Oszmiany wraz z pięcioma innymi nieznanymi z nazwiska żołnierzami Wojska Polskiego.

Osoby posiadające informację dającą możliwość ustalenia danych personalnych zamordowanych żołnierzy WP, członków rodzin rozstrzelanych oraz inne dane w przedmiocie materiałów przydatnych w prowadzonym postępowaniu proszone są o kontakt listowy z tutejszą Komisją.

Adres:
- Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku - 81-311 GDYNIA ul. Witomińska 19".

Nasz Czas 24/2003 (613)