Szkoła na Lipówce

W marcu bieżącego roku w szkole ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły.

Zwyciężczynią konkursu została Pani Helena Gasperska, wicedyrektor szkoły, nauczyciel - metodysta, pedagog z trzynastoletnim stażem. Pracę rozpoczęła w szkole im. Lelewela jako nauczycielka klas początkowych, później swój los związała ze Szkołą na Lipówce, gdzie wykładała język polski i literaturę, następnie zaś na sześć lat objęła stanowisko wicedyrektora.

Pani Gasperska, posiada wszystkie cechy potrzebne kierownikowi: erudycję, zdolności organizatorskie, umiejętność dostrzegania nowych perspektyw. Uważa, że dla osiągnięcia dobrych rezultatów w pracy jest niezbędne stworzenie warunków, które pozwoliłyby zarówno pedagogom jak i uczniom wykazać się.

Proszę pokrótce opowiedzieć historię tej szkoły.

Jako placówka oświatowa Szkoła Powszechna nr 40 imienia Józefa Piłsudskiego, bo tak wówczas się nazywała, rozpoczęła swą działalność w 1938 roku. Po wojnie, a więc od roku 1945 w jej murach mieściło się technikum kolejowe, a od roku 1947 - szkoła rosyjska. Pierwsze klasy polskie w Szkole na Lipówce utworzone zostały dopiero w roku 1990 - od tego czasu datuje się najnowsza historia tej szkoły.

Jaka jest szkoła dzisiaj?

Jest to dziś szkoła polsko - rosyjska, jednak w przyszłości w związku ze zbliżającą się reformą oświatową będzie to szkoła wyłącznie polska. Stopniowo bowiem zmniejsza się u nas liczba klas rosyjskich.

Ile osób liczy kolektyw pedagogiczny i jak wygląda praca w tej szkole?

W polskich klasach naucza 26 nauczycieli. Pracują tu, moim zdaniem, bardzo twórczy pedagodzy, którzy potrafią zorganizować wiele ciekawych imprez. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnorodnych konkursach, olimpiadach, również zajęcia pozalekcyjne są dobrze zorganizowane. Na przykład naukę języka litewskiego rozpoczynamy już od pierwszej klasy, języka angielskiego - od klasy drugiej, informatyki - od klasy piątej. Staramy się sprostać wymaganiom, które stawia przed nami dzień dzisiejszy.

Ilu uczniów liczy dziś pion polski?

Obecnie mamy 200 uczniów w klasach od pierwszej do dziesiątej.

Może kilka słów o działalności pozalekcyjnej w szkole.

W szkole działa zespół folklorystyczny "Ziarenko" oraz grupa wokalna "Nasze piosnki". W tym tygodniu zespoły te wyjechały do Warszawy do zaprzyjaźnionej z nami Szkoły Sióstr Felicjanek, gdzie zaprezentują swój program.

Czym jeszcze uczniowie mogą zajmować się w szkole poza działalnością artystyczną?

W szkole działają różnego rodzaju kółka, chyba największym zainteresowaniem cieszy się informatyka. Dziewczynki bardzo chętnie uczą się szycia, szydełkowania, gotowania, no i rzeczywiście wykonują bardzo piękne prace. Mamy też kółko plastyczne. Nasi uczniowie otrzymują wyróżnienia nawet na konkursach międzynarodowych.

Dziękujemy za rozmowę.

Honorata Szocik i
Greta Fedorczenko

Nasz Czas 23/2003 (612)