W Radzie Naczelnej Polskiej Partii Ludowej


Interes miasta i dobro jego mieszkańców powyżej partyjnych sporów

W minioną środę Rada Naczelna PPL przedyskutowała wydarzenia, związane z wyborem władz samorządowych Wilna oraz ataki działaczy Akcji Wyborczej wobec polskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli oraz jej dyrektora Jana Dowgiałło, uznając za niedopuszczalne przenoszenie partyjnych konfliktów na teren szkół. Rada poprzez stosowne oświadczenie zwróciła uwagę społeczeństwa, Rządu RL i władz oświatowych na niedopuszczalność upolityczniania instytucji, zajmujących się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (zamieszczamy poniżej).

Rada dokonała zmian w trybie pracy ustalając, iż oprócz tradycyjnych posiedzeń Rady w każdą czwartą środę miesiąca będą się odbywały otwarte dla społeczności spotkania, seminaria, odczyty itp.

Ustalono także, że w lipcu br. odbędzie się konferencja partyjna, która podsumuje roczny okres działalności partii.

***

W dniu 24 czerwca br. w Sejmie RL Rada Naczelna PPL zorganizowała pierwszą konferencję prasową, poświęconą przedstawieniu swego programu oraz ocenie wydarzeń związanych z utrudnianiem działalności Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli z polskim językiem nauczania, podkreślając prawo każdego obywatela do własnego niezależnego zdania i politycznej orientacji.

Na zdjęciu: Podczas konferencji prasowej.

Fot.red.


Oświadczenie
Rady Naczelnej Polskiej Partii Ludowej

O niedopuszczalności przenoszenia
partyjnych konfliktów na teren szkół

Na temat konfliktu partyjnych interesów, związanych z wyborem samorządowych władz miasta Wilna Rada Naczelna Polskiej Partii Ludowej w dniu 16 kwietnia br. rozpowszechniła stosowne oświadczenie. Członkowie Rady są głęboko przekonani, że interes miasta i dobro jego mieszkańców powinny być powyżej partyjnych sporów i są przeciwko temu, aby zachowanie się i poczynania kilku działaczy Akcji Wyborczej było utożsamiane z całym polskim społeczeństwem.

Natomiast wydarzenia ostatnich dni, kiedy to działacze Akcji Wyborczej i ich satelici zaatakowali polską Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli i jej dyrektora - radnego miasta Wilna Jana Dowgiałło, utrudniając składanie egzaminów i nawołując dzieci, rodziców i nauczycieli do dezorganizacji pracy szkoły, budzą szczególny niepokój. Tym bardziej, że cywilizowany europejski świat nie dopuszcza gwałtu nad przekonaniami osobowości i zmuszania do popierania tej czy innej opcji politycznej.

Domagamy się od Rządu RL i władz oświatowych ustalenia organizatorów wydarzeń, którzy utrudniają działalność szkoły orazi zabezpieczenia przed upolitycznianiem w przyszłości instytucji, zajmujących się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Prezes Polskiej Partii Ludowej
Antonina Poltavec
Wilno, 18 06 2003 r.


Nasz Czas 23/2003 (612)