Litwa


Uroczyste obchody Święta Bożego Ciała w Wilnie

W minioną niedzielę w Wilnie uroczyście obchodzono wielkie święto Eucharystii - Boże Ciało.

W Wilnie, będącym jednym z pierwszych miast w tym regionie, gdzie uroczyste procesje odbywały się już w XVI wieku, w tym roku również odbyła się tradycyjna uroczysta procesja od Katedry Wileńskiej do Kaplicy Ostrobramskiej.

Fot. Bronisława Kondratowicz

Nasz Czas 23/2003 (612)