Konferencja


Przyszłość regionów Europy Środkowej w zjednoczonej Europie

Konferencja ruchów i partii regionalistycznych
z Europy Środkowej, 5-6 lipca 2003 r. Wilno

Coraz częściej szłyszymy o "regionach", "polityce regionalnej", "rozwoju regionalnym". Wraz zacieśnianiem się więzi międzypaństwowych w ramach tworzącej się właśnie zjednoczonej Europy coraz większe znaczenie tak wewnątrz państw, jak i w stosunkach międzypaństwowych zaczynają odgrywać regiony. Jaka przyszłość czeka regiony Europy Środkowej w Unii Europejskiej? Czy staną się bardziej samodzielne politycznie i gospodarczo niezależne? A być może stracą jakąkolwiek kontrolę i wpływ na decyzje podejmowane za tysiące kilometrów od ich terytorium? Na te i inne pytania będą poszukiwali odpowiedzi uczestnicy międzynarodowej konferencji partii i ruchów regionalistycznych z Europy Środkowej, która odbędzie się w dniach 5 - 6 lipca br. w Wilnie, w sali konferencyjnej "Nemunas" hotelu "Conti" (ul. Raugyklos 7/2).

Głównym organizatorem konferencji jest Europejska Demokratyczna Partia Ludowa - Wolny Sojusz Europejski (DPPE - EFA) - organizacja jednocząca ruchy regionalistyczne, autonomistyczne i nacjonalistyczne z państw Unii Europejskiej. Ta organizacja w roku 1994 ukonstytuowała się jako federacja partii politycznych, chociaż początki ruchu sięgają roku 1981. Podstawowym celem DPPE-EFA jest wdrażanie zasad demokratycznego nacjonalizmu oraz regionalizmu do struktur politycznych, odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji na poziomie ogólnoeuropejskim, a także zwiększanie w europejskiej polityce wpływów partii, które z powodu swojej wielkości lub wielkości swoich terytoriów nie są w stanie odgrywać w owej polityce poważniejszej roli. DPPE - EFA opowiada się także za Unią Europejską jako federacją budowaną na zasadzie subsydiarności, opartej na solidarności między wszystkimi ludźmi - tak z Unii Europejskiej, jak i z całego świata. Obecnie DPPE-EFA wraz z przedstawicielami partii proekologicznych tworzy w Europarlamencie czwartą co do wielkości frakcję poselską.

Po stronie litewskiej podstawowymi organizatorami konferencji są: Forum współpracy Litwy, Polski i Unii Europejskiej "Integra" (organizacja społeczna, której celem jest wspieranie polsko-litewskiej współpracy na poziomie organizacji pozarządowych, kontaktów międzyludzkich, jak też instytucji państwowych i samorządowych oraz propagowanie na Litwie oraz w Polsce uczestnictwa w strukturach unijnych i międzynarodowych) oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ejszyskiej (organizacja społeczna z Ejszyszek, skupiająca osoby z tego regionu w celu jego rozwoju i promocji).

W pracach konferencji wezmą udział politycy oraz działacze społeczni z Litwy oraz goście z zagranicy. Nad przyszłością Europy Środkowej w zjednoczonej Europie będą się zastanawiali i dyskutowali m.in. przedstawiciele Morawskiej Koalicji (Czechy), Ruchu Autonomii Śląska (Polska), Ligi Pro Transilvania/Ligi Pro Europa (Rumunia), Partii Równych Praw (Łotwa), Środkowoeuropejskiej Korporacji Prasowej "RegioPolis" (Litwa-Polska-Niemcy), Polskiej Partii Ludowej na Litwie, Klubu Polaków na Litwie "ProLibera". Ze strony DPPE-EFA w konferencji udział weźmie również Jill Evans, posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia największej regionalistycznej partii w Walii (Wielka Brytania) - Plaid Cymru. Jill Evans jest członkinią Komitetu Parlamentu Europejskiego nadzorującego integrację Litwy z Unią Europejską. Jest również wiceprzewodniczącą europarlamentarnego Komitetu ds. Kobiet i równych możliwości, członkinią Komitetu ds. Pracy oraz ochrony socjalnej, jak również członkinią tymczasowej komisji ds. genetycznych i innych nowych technologii we współczesnej medycynie. Jill Evans jest znana ze swoich ostrych propracowniczych i proekologicznych wystąpień, jest zdecydowaną działaczką antywojenną.

Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji nad przyszłością regionów Europy Środkowej w Zjednoczonej Europie, uwzględniając fakt, że większość krajów Europy Środkowej już w roku 2004 (lub niewiele później) znajdzie się w składzie Unii Europejskiej. Jest to zarazem próba przyjrzenia się możliwym scenariuszom przyszłości Unii Europejskiej oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami regionalistycznymi z Europy Środkowej oraz tych organizacji z DPPE-EFA.

Początek konferencji - 5 lipca br. godz. 9.00.

Planowany koniec konferencji - 6 lipca br. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że w przeddzień konferencji - 4 lipca br. - są planowane spotkania przedstawicieli DPPE-EFA z mieszkańcami Ejszyszek (rej. solecznicki) oraz litewskimi politykami, dziennikarzami.

W razie powstania jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - prosimy o kontakt: +37068236553, +37068687200, de.vile@mail.lt, stanislav@one.lt

Zachęcamy też do odwiedzenia poniższych stron internetowych w celu uzyskania dodatkowych informacji: www.efa-dppe.org, www.jillevans.net, www.integra.ten.lt.

Organizatorzy.

Nasz Czas 23/2003 (612)