Fotoreportaż - Nasze małe ojczyzny


Podbrodzie i okolice

Alicja Rybałko

Idąca

Idziesz przez pola, Ojczyzno, na przełaj ku Miastu,
krwawych sztandarów nie dźwigasz i wzrok Ci nie pała,
mówisz coś biednie, prosto,
przedzierasz się pośród chwastów,
teraz dopiero widać, jaka ty jesteś mała.

Stacja kolejowa

Idziesz zgarbiona od Święcian z Niedzielą Palmową w dłoni,
suniesz wolnieńko z Bieniakoń, Niemieża, Połukni, Naroczy...
Idziesz - i pachniesz mocno jak ziemia i kwiat jabłoni,
a niebo staje się wyższe o Twoje błękitne oczy.

Wilno, 1989


Kościół p.w. św. Józefa

Jeden z najstarszych gmachów w Podbrodziu - była karczma

Polsko - rosyjska Szkoła Średnia nr 1

Żejmiana w Podbrodziu

Zespół "Żejmiana"

Centrum dla uchodźców

Niezmienna podbrodzka koza przy torach, której właściciel po wojnie jest innej narodowości

Kościół p.w. św. Kazimierza w Powiewiórce, gdzie był ochrzczony Józef Piłsudski

Tak dziś wygląda miejsce urodzenia tego, który odrodził Państwo Polskie, powstrzymał wojsko bolszewickie przed okupacją Litwy i Polski

Zwożenie siana w Powiewiórce

Nasz Czas 23/2003 (612)