Nasze wywiady


Szkoły zawodowe na Litwie i ich programy nauczania

Rozmowa z Algirdasem Urbanavičiusem - starszym specjalistą Wydziału Nauczania Zawodowego.

Proszę krótko opowiedzieć o pracy Wydziału Nauczania Zawodowego?

Nasz Wydział jak i nauczanie zawodowe jest częścią składową systemu oświaty. Głównym zadaniem Wydziału jest stworzenie warunków dla uzyskania wykształcenia zawodowego. Wydział również bada zapotrzebowania na rynku pracy, razem z giełdami pracy organizuje kursy podnoszenia i zmiany kwalifikacji specjalistów.

Ile na dzień dzisiejszy jest zawodowych szkół w kraju?

W kraju jest 80 szkół i centrów zawodowych. Oprócz tego są jeszcze szkoły wyższe, które prowadzą nauczanie na poziomie uczelni wyższych i dają wykształcenie zawodowe. Takich właśnie szkół jest sześć.

Jakie specjalności w szkołach zawodowych są wybierane przez młodzież najczęściej?

Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Każdy ma prawo wyboru i ten wybór zależy nie tylko od tego jaka specjalność jest w dany moment najpopularniejsza, ale również od informacji o szkołach zawodowych jaką posiada młodzież. Ważny jest obraz, zdanie osób bliskich, przyjaciół, działalność danej szkoły. Jest formowany pogląd na jeden lub inny program i absolwent wybiera. W każdym mieście jest inaczej. Powiedzmy w Wilnie ostatnio bardzo często są wybierane takie zawody jak sekretarka, księgowy.

Jaka jest możliwość znalezienia pracy po ukończeniu szkoły zawodowej i ile osób pracuje w swoim zawodzie?

Muszę powiedzieć, że ostatnio liczba pracujących w swoim zawodzie zwiększyła się. Chociaż często szkoły podają nam fakty, że dla absolwenta jest proponowana praca, ale on rezygnuje z niej, motywując tym, że jest małe wynagrodzenie lub nie odpowiadają warunki pracy, czy samo przedsiębiorstwo. Trzeba przyznać jeszcze, że w kraju istnieje problem nielegalnej pracy i duża liczba pracujących nielegalnie rejestruje się jednocześnie na giełdzie pracy.

Pracowników z jakimi zawodami najczęściej poszukują pracodawcy?

Ostatnio giełda pracy utworzyła spis najpotrzebniejszych dziesięciu zawodów. Przede wszystkim są to sprzedawczynie, różni pracownicy budowlani i krawcowe. Przecież jeżeli zajrzymy teraz do jakiegoś pisma periodycznego, to zobaczymy, że najwięcej poszukuje się krawcowych. Jest tak dlatego, że ludzie nie utrzymują się długo na jednym miejscu pracy i pracownicy często się zmieniają. Przyczyna tego jest taka, że jest to odpowiedzialna praca, wysokie wymagania, produkcja jest wywożona na Zachód i nie każdy może sprostać tym wymaganiom.

Jak odbywa się nauczanie w szkołach zawodowych, przychodzi tam przecież młodzież tak po ukończeniu szkół podstawowych jak i średnich?

Nauczanie odbywa się na czterech szczeblach. Pierwszy szczebel nauczania jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej i na podstawie niektórych programów mogą one ukończyć jednocześnie szkołę podstawową i zdobyć zawód. Drugi szczebel jest przeznaczony dla tych, którzy ukończyli szkołę podstawową. Liczba tych osób nie jest duża. Na trzecim szczeblu uczą się ci, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej chcą zdobyć wykształcenie średnie oraz zawód. Ostatni, czwarty szczebel jest przeznaczony dla tych, którzy ukończyli szkołę średnią.

Czy zaszły jakieś zmiany w programach szkół zawodowych lub powstały nowe programy?

Tak, oczywiście. Ostatnio zarejestrowaliśmy około 20 nowych programów nauczania dla szkół zawodowych. Muszę powiedzieć, że każdy program jest rejestrowany pod warunkiem, że jest on rzeczywiście potrzebny i są zainteresowani. W tym wypadku decydujące jest zdanie pracodawców.

Jakie szkoły zawodowe wybierają absolwenci szkół polskich i innych mniejszości narodowych?

Jedną z takich szkół, którą wybierają absolwenci szkół polskich jest Wyższa Wileńska Szkoła Rolnicza. Ta szkoła właśnie zarejestrowała nowy program - Organizacja turystyki wiejskiej. Jest to nauczanie na poziomie trzeciego szczebla, czyli po szkole podstawowej. Po ukończeniu absolwenci uzyskają wykształcenie średnie i zawód.

Ile lat trwa nauczanie?

Na szczeblu trzecim 3 lata, na czwartym, w zależności od programu, od 1 do 2 lat.

Proszę powiedzieć jakie są jeszcze w Wilnie i rejonie wileńskim szkoły zawodowe i jakie programy proponują?

Wileńska I Szkoła Politechniczna kształci specjalistów urządzeń elektronicznych (2 lata), sekretarzy (1,5 roku), sekretarzy - referentów (2 lata), operatorów pocztowych (1 rok), handlowców biurowych (2 lata), księgowych i kasjerów (1 rok), handlowców reklamowych (2 lata), elektromechaników (2 lata), kreślarzy i specjalistów techniki komputerowej (1,5 roku). Adres szkoły: ul. Pamenkalnio 11, tel. (85)264987.

Wileńska II Szkoła Politechniczna hydraulików wodociągów (3 lata), specjalistów urządzeń radioelektronicznych (3 lata), elektromechaników urządzeń bytowych (3 lata), mechaników przemysłowych (3 lata), elektroników systemów energetycznych (3), mechaników (3). Adres szkoły: ul. Kalvariju 159, tel. (85)2477560.

Wileńska III Szkoła Politechniczna kształci spawaczy (2 lata), stolarzy (3 lata), kierowców C kategorii i remontowców nadwozia (3 lata), handlowców przedsiębiorczych (2-3 lata), mechaników przemysłowych (3 lata), handlowców samochodowych (2 lata). Szkoła od 17 czerwca ogłasza również zapisy uczniów, którzy ukończyli 10 klas, do zdobycia zawodu stolarza oraz wykształcenia średniego. Nauczanie w języku polskim. Czas trwania nauki 3 lata. Adres szkoły: ul. Parko 67, tel. (85) 2607258.

Wileńska Szkoła Budowlana kształci stolarzy, budowlanych i murarzy (1-3 lata), organizatorów przedsiębiorstw budowlanych (2-3 lata), Adres szkoły: Laisvës pr. 53, tel. (85) 2423581.

Wileńska Szkoła Usług Komunalnych kształci blacharzy oraz specjalistów systemów wentylacyjnych (2 lata), spawaczy (2 lata), hydraulików (2 lata), stolarzy (3 lata). Adres szkoły: ul. Pakalnës 3, tel. (85) 2497446.

Szkoła Mechaników Samochodowych i Krawców kształci krawców (2-3 lata), specjalistów przemysłu krawieckiego (3 lata), mechaników samochodowych i kierowców B kategorii (2-3 lata), wykrawaczy - konstruktorów (1 rok), elektromechaników samochodowych (3 lata). Adres szkoły: ul. Geležinio Vilko 16, tel. (85) 2618524.

Wileńska Szkoła Przemysłu Lekkiego kształci krawców (3 lata), specjalistów wyrobów skórzanych (3 lata), fryzjerów, fryzjerów - manikiurzystów oraz fryzjerów - kosmetologów (2 lata), florystów (2 lata), opiekunek do dzieci (2 lata), fotografów (2 lata). Adres szkoły: ul. Didlaukio 84, tel. (85) 2779357, 2763763.

Wileńska Szkoła Handlu i Przedsiębiorczości kształci kucharzy i cukierników (2-3 lata), sprzedawców i towaroznawców (1,5-3), kelnerów i barmenów (1,5 lata), detalicznych handlowców (2 lata), pracowników kompleksów hotelowych i turystycznych (2 lata). Adres szkoły ul. Žirmunř 143, tel. (85) 2776504.

Wileńska Szkoła Radioelektroniki i Mechaniki kształci mechaników przemysłowych (2 lata), remontowców aparatury radiowej i telewizorów (2 lata), Adres szkoły: ul. Lakűnř 3, tel. (85) 2771973.

Wileńska Szkoła Kolejarzy i Usług Przemysłowych kształci maszynistów (3 lata), handlowców systemów technologii informacyjnych (2 lata), handlowców transportu (2 lata), stolarzy (1 rok), specjalistów techniki komputerowej i organizacyjnej (3 lata), elektromonterów sygnalizacji (3 lata), pracowników zakładów ubezpieczeniowych (1,5-3 lata). Adres szkoły: ul. Islandijos 3-18, tel. (85) 2629728, 2628928.

Wileńskie Centrum Rehabilitacyjne Głuchych i Słabo Słyszących kształci krawców odzieży lekkiej (3 lata), stolarzy (3 lata), składaczy tekstów (3 lata), malarzy i tynkarzy (3 lata). Adres szkoły: ul. Šilo 24, tel. (85) 2710802, 2710967.

Szkoła Rolnicza w Bukiszkach kształci stolarzy budowlanych i murarzy (3 lata), krawców (2-3 lata), kucharzy i kelnerów (3 lata), mechaników samochodowych i kierowców C kategorii (3 lata), pracowników kompleksów hotelowych i turystycznych (3 lata). Adres szkoły: Bukiszki, ul. Mokyklos 1, tel. (85) 2403720, 2403523.

Szkoła Rolnicza w Dziewieniszkach kształci kowali (2 lata), stolarzy budowlanych i murarzy (1 rok), krawców (3), krawców (3 lata). Adres szkoły: Dziewieniszki, ul. Geranoriř 38, tel. (8380) 54225.

Wileńska Wyższa Szkoła Rolnicza kształci pracowników przemysłu wiejskiego (3 lata), pracowników turystyki wiejskiej (3 lata), organizatorów turystyki wiejskiej (2 lata), kucharzy (3 lata), organizatorów drobnych przedsiębiorstw (2 lata), mechaników samochodowych i kierowców B, C kategorii (2 lata). Adres szkoły: Biała Waka, ul. Parko 7, tel. (85) 2352223.

Dziękuję za rozmowę.

Honorata Szocik

Nasz Czas 22/2003 (611)