Litwa


Przestępczość się zmniejsza

Na dzień dzisiejszy w wyższych uczelniach Litwy studiuje 114 899 osób.

Przeprowadzony wiosną bieżącego roku przez "Vilmorus" sondaż wykazał, że co czwarty mieszkaniec kraju uważa iż najlepsze warunki dla przygotowania dobrych specjalistów są na Litewskim Uniwersytecie Prawa.

W związku ze wzrostem liczby studentów na wydziałach prawa, na Litwie ostatnio zmniejszyła się liczba przestępstw. W roku 2000 zarejestrowano 82 370 przestępstw, a w roku 2002 - 72 646.

Nasz Czas 22/2003 (611)