Litwa


Litwa w skrócie

Zapominalski wiceminister. Wiceminister spraw zagranicznych V. Paleckis w ubiegłym tygodniu, we wtorek, postawił na nogi całą policję Wilna. Zawiadomił on, że sprzed hotelu został uprowadzony jego samochód "Renault Laguna".

Po upływie pół godziny samochód znaleziono przy hotelu, na miejscu, gdzie właściciel go zostawił. Okazało się, że wiceminister zapomniał, gdzie zostawił samochód.

Wymaganie pieniędzy w więzieniu. Część więźniów, zamiast swoim zachowaniem skrócić czas odbywania kary, robi nowe przestępstwa. Policji udało się zebrać dowody, że w Prawieniszkach działa grupa więźniów, członkowie której wymagają pieniądze od rodzin i bliskich innych więźniów. Członkowie rodzin tych więźniów powinni byli przelać pieniądze na konto bankowe szantażystów. Tym, którzy odmówili płacić wymagane sumy pieniężne grożono, że ich bliscy, którzy znajdują się w więzieniu, będą poniżani i karani fizycznie.

Katolicy nie uznają spowiedzi. Większość mieszkańców Litwy uważa się za katolików. Na podstawie ostatniego spisu ludności 2, 7 mln, z 3, 5 mln mieszkańców zalicza siebie do tej religii. Z drugiej jednak strony prawie połowa z nich ani razu nie była w spowiedzi świętej. Takie dane wynikają z przeprowadzonego przez spółkę "Spinter" w dniach 10 - 18 maja sondażu. Najczęściej nie przystępują do spowiedzi osoby w wieku 18- 25, 26 - 35, 36 - 45 lat. O tym, kiedy ostatni raz byli w spowiedzi, nie chcieli mówić najmłodsi respondenci oraz ludzie w wieku średnim, mężczyźni i ludzie mający wyższe wykształcenie, mieszkańcy wsi.

Urodziny prezydenta. Swoje 47 urodziny R. Paksas obchodził wraz ze swoją rodziną, rodzicami i przyjaciółmi w Nidzie. W przyjęciu uczestniczyło około 20 osób. Prezydent i jego przyjaciele już od dawna trzymają się zasady - nie darują nawzajem żadnych prezentów. "Najlepszym prezentem jest uścisk dłoni, pozdrowienie telefoniczne lub kwiaty. Najważniejsze jest być w gronie przyjaciół i bliskich" - uważa R. Paksas.

Poprawki. Przedstawiciele frakcji centrystów i liberałów planują przygotować i oddać pod obrady Sejmu poprawkę konstytucyjną, na podstawie której chłopcy nie będą musieli odbywać służbę wojskową.

"Wspieramy zawodowe wojsko i wydaje nam się, że nasz kraj po upływie jakiegoś czasu musiałby zrezygnować z rekrutów". - powiedział Algirdas Gricius. "Postanowiliśmy, że wniesiemy poprawki do Konstytucji, które być może pozwolą ustalić regulamin, na podstawie którego rekruci będą powoływani w wypadku niebezpieczeństwa.

Podręczniki. Jeden podręcznik dla uczniów 1 - 4 klas powinien ważyć nie więcej niż 300g, dla klas 5- 8 nie więcej niż 400 g, dla klas 9 - 10 nie więcej niż 500 g, zaś dla 11 - 12 nie więcej niż 600 g. Takie normy zatwierdził minister ochrony zdrowia J. Olekas. Ustalone również zostały wymagania dotyczące papieru, czcionki, rozmieszczenia tekstu, formatu. Nowe normy higieny uprawomocnią się od 1 stycznia 2005 roku.

Poparcie Niemiec. W poniedziałek, podczas jednodniowej oficjalnej wizyty na Litwie, prezydent Niemiec Johannes Rau przyrzekł popierać Litwę przy wstąpieniu do Unii Europejskiej. Podczas oficjalnego przyjęcia obiadowego prezydent Niemiec wręczył dla prezydenta Litwy R. Paksasa zegarek, zaś R. Paksas sprezentował Johannesowi Rau kolekcję znaczków pocztowych.

Pozdrowienie R. Paksasa. Prezydent Litwy R. Paksas pozdrowił prezydenta Czech V. Klausa z okazji udanego referendum o wstąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej. R. Paksas wyraził nadzieję, że wybór mieszkańców jak Litwy tak i Czech zachęci i mieszkańców innych krajów wstępujących do Unii Europejskiej poprzeć integrację do jednolitej europejskiej rodziny.

Konferencja. W poniedziałek rozpoczęła się w Wilnie dwudniowa, zorganizowana po raz pierwszy w regionie bałtyckim przez wpływowe Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników "International Bar Asocjation" konferencja międzynarodowa, poświęcona problemom prawa gospodarczego.

W konferencji uczestniczyło 80 prawników oraz polityków, z krajów członkowskich i kandydackich Unii Europejskiej. Według organizatorów, pod względem liczby uczestników była to największa impreza wszechczasów w Europie Wschodniej.

Podział budżetu. 8 komitetów sejmowych proponuje, aby zmieniając tegoroczny budżet podzielić od nowa jeszcze 130 mln litów, jednakże zdaniem sejmowego Komitetu Budżetu i Finansów, nie można już korygować udokładnionego tegorocznego budżetu z powodu źle wpływających dochodów.

Przewodniczący Komitetu Algirdas Butkevičius prognozuje, że w końcu roku w budżecie może zabraknąć ok. 250 mln litów planowanych dochodów.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 2,91 Lt; 1 euro - 3,44Lt; 1 zł - 0,77 Lt; 10 estońskich koron - 2,20; 1Łat - 5,21; 1000 białoruskich rb - 1,41; 10 rosyjskich rb - 0,95.Powiedzieli

A. Paulauskas. Taka mnogość ustaw, które przyjmujemy, na pewno nie jest potrzebna dla społeczności.

B. Bradauskas. Nasza historia to prawdziwy melodramat mający szczęśliwe zakończenie: on żeni się z nią, są szczęśliwi, a zazdrośni muszą ugryźć się w język.

A. Pilvelis. Najważniejsze co uczynił R. Paksas, to rozsławił Litwę jako kraj czarownic.

M. Lukšiene. Z rozpędu możemy sprzedać i sumienie, i rozsądek, a wtedy pojawi się groźba, że sprzedamy i naród, i państwo.

I. Diegutiene o przygotowywanej przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia ustawie zmiany płci: Minister propaguje to, czym sam się zajmuje.


Nasz Czas 22/2003 (611)