Wyrazy najgłębszego współczucia

Halinie i Edwardowi Tomaszewiczom

w związku z tragiczną śmiercią syna Pawełka składają członkowie Związku Polaków na Litwie, Rady Naczelnej Polskiej Partii Ludowej, przyjaciele, koledzy.


Nasz Czas 22/2003 (611)