Fotoreportaż


Wileńskie kościoły

(Ciąg dalszy z nr 21)

Kościół Wniebowzięcia NMP ( Misjonarzy) przy ul. Subocz.

Kolejny fotoreportaż poświęcamy kościołom wileńskim, przede wszystkim mniej znanym i aktualnie nieczynnym z tym, aby nasza znajomość Wilna - miasta kościołów - była bardziej pełna.

Kościół św. Katarzyny i klasztor Benedyktynek (nieczynne) przy ul. Wileńskiej.

Witold Hulewicz

Misjonarze

Wandzie z Niedziałkowskich Dobaczewskiej

Na górze kościół z porcelany,
tak lekki, że pofrunąć chciał,
więc silnie jest przymocowany.
Modli się, jak się modlą kobiety.
Czy dawno tu już stał?
Dwie wieże: dwa minarety.(...)

Kościół Serca Jezusowego (Wizytek) (nieczynny, na terenie więzienia) przed koleją po drodze na Rossę.

Patrzy wciąż w tamtą stronę -
widzi coś, czego my nie znamy
(bije mu serce zlęknione
w misternej kruchcie, u samej bramy).
Co widzi? - Nieznane zorze?
Na gościńcu tuman kurzu?
Czy jakieś obce morze?
Czy błyski w międzychmurzu?
Kto wie, kto wie... Może we wnętrzu jego cienia
śni mu się własny cud wniebowstąpienia?...

Kościół św. Ignacego ( nieczynny) w zaułku św. Ignacego.


Wieża kościoła Matki Boskiej Pocieszenia (Augustianów) przy ul. Sawicz (nieczynny).


Kościół Świętej Trójcy ( nieczynny ) na ul. Dominikańskiej tuż przy kościele Ducha św.


Kościół św. Michała (nieczynny, obecnie Muzeum Architektury), tuż naprzeciwko kościołów św. Anny i Bernardynów.


Strażak u stóp Jezusa Chrystusa przy kościele Serca Jezusowego na Dobrej Radzie (czynny)

Nasz Czas 22/2003 (611)