"Nasza Polonia"
ESTONIA

Rada Państw Morza Bałtyckiego

Ministrowie spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego byli jednomyślni co do zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z korzystania w przewozach ropy naftowej po wodach Bałtyku z jednokadłubowych tankowców.

Na posiedzeniu w fińskim mieście Pori nie ustalono jednak harmonogramu w sprawie wprowadzenia zakazu żeglugi dla tego typu statków. Ustalono, że stosowne decyzje podejmie Międzynarodowa Organizacja Morska.

Kristiina Ojuland

Przewodniczącej Radzie Finlandii szczególnie zależało na tym, aby Rosja zwróciła baczniejszą uwagę na ryzyko ekologiczne związane z planowaną budową kolejnych nowych portów naftowych na wybrzeżach Zatoki Fińskiej. "Odbyliśmy dogłębną dyskusję na ten temat i wszyscy, także Rosja, zgadzamy się co do potrzeby poprawy bezpieczeństwa przewozów morskich i środków, które powinny zostać podjęte. Teraz chodzi tylko o ustalenie kalendarza działań. Doświadczenia ubiegłej zimy pokazały, że w tych sprawach nie można oszczędzać. Doszło przecież do sytuacji, w której jeden nieposiadający klasy lodowej zbiornikowiec potrzebował do przejścia przez Zatokę Fińską dwóch lodołamaczy, przez co pozostałe statki stały zablokowane u wybrzeży Petersburga", powiedział szef fińskiej dyplomacji Erkki Tuomioja.

Na konferencji w Pori poruszano także problematykę związaną z rozwijaniem społeczeństw obywatelskich w rejonie Morza Bałtyckiego i zapobieganiem handlowi żywym towarem, zwłaszcza dziećmi. Ministrowie uznali, że zaostrzone działania wymierzone przeciwko przestępczości zorganizowanej utrudnią także ten proceder.

Po Finlandii przewodnictwo w Radzie obejmie Estonia. Minister spraw zagranicznych Kristiina Ojuland obiecała, że bezpieczeństwo morskie będzie jednym z priorytetów podczas estońskiej kadencji. "Bałtyk jest dla nas wszystkich akwenem o tak wielkim znaczeniu, że nie możemy dopuścić do jakichkolwiek katastrof ekologicznych. Jednostkowe działania poszczególnych państw nie będą wystarczające, ponieważ leżymy tak blisko siebie. Musimy skonsolidować siły i wspólnie podjąć niezbędne decyzje", powiedział Ojuland.

Rada istnieje od 1992 roku. Kolejne jej spotkanie, na szczeblu premierów, odbędzie się w przyszłym roku w Estonii, a następne, na szczeblu szefów dyplomacji - w Polsce.

Nasz Czas 22/2003 (611)