Fundacja "Zbiory Wileńskie"
zaprasza do współpracy

21 stycznia br. w Wilnie została zarejestrowana Fundacja "Zbiory Wileńskie" ("Vilniaus Kluodai"), której podstawowym statutowym celem działania jest zbiór, badanie i publikowanie materiałów, związanych z historią Ziemi Wileńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po roku 1944. Dlatego Zarząd Fundacji jest niezmiernie zainteresowany, aby w zbiorach Fundacji znalazły się materiały dotyczący Polaków wileńskich - wspomnienia, listy, dokumenty, zdjęcia, które w przyszłości będą stanowiły ważny historyczny dodatkowy dowód naszej obecności i dorobku. Pozwoli to też w pewnym stopniu ułożyć zbiorowy obraz losów Wilnian - tych, co tu pozostali, i tych, co zmuszeni byli Wilno i Litwę porzucić, jak również o tym, co oni wnieśli do skarbnicy krajów zamieszkania i świata.

Tymczasowa siedziba Fundacji znajduje się: 2001 Wilno ul. Didžioji 40, tel./fax (3705) 212-33-88 i 234-75-87, e-mail: v.k@bnk.lt

Nasz Czas 21/2003 (610)