Perełki do skarbca nauki

W miniony poniedziałek i środę Katedra Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego wzbogaciła swój dorobek o prace pięciu kolejnych magistrów. Zostali nimi Bożena Kowalewska, Diana Biełoborodaja i Julia Teleszowa z językoznawstwa oraz Krystyna Klemiato i Nijole Salkauskaite z literaturoznawstwa, poruszające między innymi ciekawe tematy związane z badaniami nad swoistością naszego języka, stosunków narodowościowych jak też prasy w okresie międzywojennym.

Kilkuletnia już obserwacja procesu obrony prac nie pozostawia wątpliwości, iż stanowią one ważny, chociaż w wyraźnie niewystarczającym zakresie, proces budowania zaplecza polskiej inteligencji na Litwie. Tej szczególnie ważnej jej części, choć nie zawsze należycie docenianej, która bezpośrednio jest przygotowana do pracy w dziedzinie polskiej kultury wileńskiej, stanowiącej dziś składową część kultury Litwy, i która zadecyduje o naszej tożsamości i swoistości w morzu europejskich kultur i narodów.

Z pewnym żalem można jedynie odnotować, iż dalsze stopnie na drodze Nauki wychowankowie polskich szkół i katedr polonistyki zdobywają w większości w sąsiedniej Polsce, co sprzyja ?drenażowi mózgów? z naszego środowiska oraz temu, że ciekawe i odkrywcze rozprawy naukowe w znacznym stopniu oparte na materiałach wileńskich, osiadają w tamtejszych uczelniach i nie są wykorzystywane do wzbogacania naszego społeczeństwa.

W następnym tygodniu odbędzie się obrona prac magisterskich również na Uniwersytecie Pedagogicznym.

(rm)

Na zdjęciu: Bożena Kowalewska, Diana Biełoborodaja, i Julia Teleszowa.

Fot. red.

Nasz Czas 21/2003 (610)