Wieści polonije

Termin Zjazdu EUWP

Sekretariat podjął ostateczną decyzję o terminie Zjazdu EUWP połączonego z obchodami 10-lecia organizacji. Zjazd odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2003 r. Miejsce Zjazdu i Jubileuszu zostanie ogłoszone później w zależności od możliwości finansowych.

Nowiny z Bułgarii

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii uroczyście świętowało Dzień Polonii i Polaków za Granicą na wielkim spotkaniu polonijnym w Płowdiwie. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 członków Stowarzyszenia, którzy przybyli do Płowdiwu z 13 miast. Informacja o przebiegu tej imprezy, zorganizowanej z ogromnym wysiłkiem przez członków PSKO z oddziału w Płowdiwie, znajduje się na stronie internetowej PSKO: www.nat.bg/~psko .

Wybory w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii

Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii odbył się w niedzielę 13 kwietnia. Zjazd wybrał Prezydium Zjednoczenia w następującym składzie: prezes dr Jan Mokrzycki, wiceprezesi Maria Kruczkowska Young i Edward Hryniewiecki, sekr. generalny Małgorzata Sztuka, skarbnik Zbigniew Stączek, członkowie Helena Miziniak, Krystyna Mochlińska, Tadeusz Stenzel i Andrzej Tutkaj.

Polonijne jubileusze w Afryce

W dniach od 7 do 11 maja obchodzono w Republice Południowej Afryki potrójny jubileusz: 20-lecia pracy Księży Chrystusowców w RPA, 25-lecia Rady Polonii Afryki Południe, 55-lecia Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu oraz 60-lecie przybycia sierot poskich do Oudtshoorn. EUWP wystosowała do jubilatów listy gratulacyjne.

Wieści ze Szwecji

* Jubileusze zespołów folklorystycznych. Dwa duże folklorystyczne zespoły młodzieżowe Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji obchodziły jubileusze swego założenia. 17 maja jubileusz 30-lecia obchodził sztokholmski zespół "Piastowie". W Malmö, 24 maja, jubileusz 20-lecia obchodził zespół "Kwiaty Polskie". Oba zespoły posiadają kilka grup tanecznych i wychowały tysiące młodych rodaków w zamiłowaniu do polskości i folkloru.

* Tajne dokumenty Zarząd Kongresu Polaków w Szwecji na wniosek Koła b. Żołnierzy "AK", Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych postanowił zwrócić się do Rządu Królestwa Szwecji o odtajnienie znajdujących się w szwedzkich archiwach dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej. Tekst pisma Kongresu, odpowiedź premiera Szwecji oraz omówienie tematu jest dostępne w Internecie na stronach Kongresu Polaków w Szwecji: www.Polskakongressen.org

Wiadomości z Austrii

W miesiącach wrzesień - październik 2003 odbędą się dwunaste już Dni Polskie w Austrii. Szczegółowy program znajduje się w opracowaniu. Głównym koordynatorem jest Renata Zielińska - sekretarz zarządu WPOwA "Forum Polonii".

IX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 28-29 czerwca w Hotelu Sheraton, w Warszawie, odbędzie się IX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Udział w niej wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz przedsiębiorcy z 30 krajów i Polski. Cena uczestnictwa bez kosztów hotelowych wynosi 295 $.

Przygotował Tadeusz Adam Pilat,

e-mail t.a.pilat@swipnet.se

Nasz Czas 21/2003 (610)