"Łatgalia"
ŁOTWA

Na Kongresie Polonii Medycznej

W Katowicach od 29 do 31 maja odbywał się Światowy Kongres Polonii Medycznej, który zgromadził ok. 200 lekarzy polskiego pochodzenia z całego świata. Najliczniejszą delegacją ze Wschodu była delegacja Ukrainy, która liczyła 40 osób. Z Łotwy natomiast w tegorocznym Kongresie wzięło udział 7 lekarzy. Są to panie D. Hrapan, I. Kunicka , G. Gorbunowa , H. Pożarska , W. Gallere oraz B. Narciszko.

Kongres trwał trzy dni. Oficjalna inauguracja, którą poprzedziła msza św., odbyła się w Filharmonii Katowickiej.

W kolejnych dniach odbywały się wykłady i praca w czterech sekcjach tematycznych. Bardzo dużo mówiono o systemie pracy lekarza rodzinnego i astmie oskrzelowej. Pół dnia również poświęcono współpracy polskich lekarzy z polonią medyczną. Proponowane były różne formy szkolenia lekarzy ze Wschodu oraz poruszane inne tematy. W drugim dniu Kongresu miały miejsce wycieczki krajoznawcze, odbył się koncert i bankiet w podziemiach pałacu.

Uroczyste zamknięcie Kongresu odbyło się w muzeum w Sosnowcu, gdzie wystąpili lekarze-artyści. Mieliśmy niezwykłą okazję podziwiać ich bardzo wysoki poziom artystyczny. Wszyscy byli bardzo wzruszeni i zachwyceni takim wspaniałym występem.

Podsumowując podobne spotkania lekarzy polskiego pochodzenia pracujących i mieszkających za granicą należy stwierdzić, że było ono udane. Mieliśmy okazję znowu spotkać się ze starymi przyjaciółmi, wymienić swoje doświadczenia, podyskutować na aktualne tematy związane z medycyną.

Jesteśmy także bardzo wdzięczni wszystkim organizatorom, którzy pokryli koszty naszego pobytu. Bardzo mile wspominamy nasz pobyt i wszystkim uczestnikom składamy serdeczne pozdrowienia.

Irena Kunicka.

Na zdjęciu: Grupa lekarzy polskiego pochodzenia z Daugavpilsu.

Nasz Czas 21/2003 (610)