Od i do redakcji


Zapraszamy wszystkich, którzy kochają książki

Ustalmy kanon polskiej literatury
minionego wieku

To łatwe! Wystarczy chcieć! I wierzyć, że to jest ważne i potrzebne. Po pierwsze - nam. Po drugie historii literatury. W sumie - następnym pokoleniom. Wchodząc w nowy wiek powinniśmy dokonać remanentu minionego stulecia. Aby wiedzieć z czym wchodzimy w nową epokę. Epokę równie - być może - niełatwą jak miniona, z wieloma niewiadomymi. Jak choćby wspólnie nas - Polskę, Litwę, ale i Łotwę, Estonię - czekająca wspólnota europejska. Wspólnota - być może - atrakcyjna ekonomicznie, ale niebezpieczna tożsamości narodowej. Tym bardziej więc ważna jest ta próba dokonania oceny polskiej literatury XX wieku.

KANON, wedle wykładni encyklopedycznych, oznacza spis ksiąg uznanych za natchnione. Nam wystarczy jednak, by był to spis ksiąg ważnych. Ważnych dla polskiej literatury, dla jej historii, ale - bo może uda się wskazać i takie pozycje - ważnych dla jej przyszłości.

Chcemy więc stworzyć listę dwudziestu utworów powstałych w języku polskim w minionym, XX wieku(tu istotna jest data wydania). Powstałych pod zaborami, podczas Dwudziestolecia, po II wojnie w PRL czy na emigracji. Nie interesuje nas miejsce powstania utworów. Ważne jest ich miejsce w naszej pamięci, w hierarchii, jaką każdy z nas ustala sam dla siebie.

Tygodnik Solidarność ogłosił ideę tworzenia kanonu kilka tygodni temu. Teraz, dzięki zaproszeniu ze strony Redakcji Naszego Czasu, możemy - z ogromną przyjemnością - ideę swą ogłosić także i wśród Was. I zaprosić do tej bardzo poważnej zabawy(tak nazwał naszą akcję jeden z respondentów). Bez Waszego udziału, Waszych propozycji KANON będzie uboższy. To co ważne w Warszawie często okazywało się błahostką (szczególnie przez minione półwiecze) w Wilnie. I odwrotnie. Inne książki - być może... - były dla Was ważne. Inne dla nas, mieszkańców, np., Warszawy. W sumie, miejmy nadzieję, dzięki Waszemu udziałowi powstanie w miarę pełen zapis KANON-u.

Do inicjatywy Tygodnika Solidarność dołączyła Biblioteka Narodowa, także Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja KANON zatacza coraz szersze kręgi. I bardzo dobrze! To należy się - po prostu! - polskiej literaturze!

To jednak, z kolei, wymaga czasu. I dlatego ustaliliśmy dzień 31 grudnia roku 2003 jako ostateczny termin nadsyłania propozycji.

Po tym terminie przedstawimy - statystyczny - kształt KANONU. Tak więc, od Waszego głosu, Waszego udziału zależy ostateczny efekt! I jakość KANONU!

Wyniki zostaną skomentowane przez krytyków i znawców literatury (przedstawicieli różnych opcji). I właściwie, na tym nasza akcja się skończy. Ale tylko pozornie. Być może ujrzymy(my, uczestnicy!) minione stulecie w dziełach, które wywarły na nas - niedostrzegalny dotąd - wpływ. Choćbyśmy o tym dotąd nie wiedzieli...

Oczywiście, marzeniem naszym - tak Tygodnika Solidarność jak Biblioteki Narodowej czy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - byłoby ujrzeć listę tytułów spisaną przez KANON na półkach księgarskich.

Także w Wilnie!

Redakcja Tygodnika Solidarność.

Propozycje prosimy nadsyłać na adres: 00-332 Warsawa, ul. Oboźna 7 lokal 55. Lub e-mail: - redakcja@tygodniksolidarnosc.com

Nasz Czas 21/2003 (610)