Fotoreportaż


Napoleon I Bonaparte z wojskiem znowu w Wilnie

Juliusz Słowacki

Na sprowadzenie prochów Napoleona
I wydarto go z ziemi, popiołem;
I wydarto go wierzbie płaczącej,
Gdzie sam leżał, ze sławy Aniołem;
Gdzie był sam, nie w purpurze błyszczącej;
Ale płaszczem żołnierskim spowity,
A na mieczu jak na krzyżu rozbity.

Ogólny widok uroczystości, moment wyświęcania zbiorowego grobu

Szumcie, szumcie więc morza lazury,
Gdy wam dadzą nieść trumnę olbrzyma.
Piramidy! Wstępujcie na góry
I patrzcie nań wieków oczyma.
Tam! - na morzach! - mew gromadka szara
To jest flota z popiołami Cezara.

Przemawia ambasador Francji Jean - Bernard Harth

Ale nigdy - o! nigdy! Choć w ręku
Miałeś berło, świat i szablę nagą:
Nigdy - nigdy nie szedłeś spośród jęku
Z tak ogromną bezśmiertnych powagą
I mocą...i z tak dumnym obliczem,
Jak dziś, wielki! gdy powracasz tu niczem.

1czerwca 1840.

"Napoleon" oraz ambasador Francji przed wojskiem

Miniona sobota i niedziela zaowocowały w Wilnie ciekawym widowiskiem i ceremonią uczczenia pamięci żołnierzy napoleońskich, zmarłych w Wilnie w czasie odwrotu spod Moskwy. Odkrycie zbiorowych grobów na terenie obecnego Północnego Miasteczka oraz badania zapisów historycznych świadczą, że w Wilnie znalazła się największa w Europie zbiorowa mogiła wojsk francuskich, w składzie których byli również Włosi, Polacy, Litwini, Chorwaci i inni.

Żołnierz, marketanka i trębacz z 1. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej
Po ponad 190 latach od tamtych wydarzeń, z udziałem oddziałów w strojach wojsk napoleońskich z Litwy, Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy, w sobotę na lewym brzegu Wilii przy Białym Moście dla pieszych odbyły się inscenizowane potyczki wojsk francuskich i rosyjskich.

Natomiast w niedzielę na Antokolskim Cmentarzu Wojskowym, z udziałem przewodniczącego Sejmu RL A. Paulauskasa, odbyła się uroczystość poświęcenia zbiorowej mogiły i uczczenia pamięci poległych w Wilnie żołnierzy. Wieńce i kwiaty na miejscu nowego pochówku żołnierzy Napoleona złożyli przywódcy Litwy, Ambasady Francji, Włoch i Polski.

1. Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej przed zbiorowym grobem


Przygotowania do inscenizacji walk nad Wilią. Napoleon I Bonaparte na tle Góry Zamkowej i kościoła św. Rafała


1. Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej, pierwszy z prawa Andrzej Ziółkowski, pezes Stowarzyszenia Historyczno - Mundurowego


Jazda napoleońska na tle wileńskiego kościoła św. Jakuba

Fot. red.

Nasz Czas 20/2003 (609)