"Nasza Polonia"
ESTONIA

Przed referendum

- Najbliższe referendum akcesyjne odbędzie się w Polsce - 7 i 8 czerwca. Według ostatniego sondażu CBOS, poparcie dla Unii wynosi 68 proc., przeciwników jest 22 proc. Wśród ankietowanych wzrosła chęć uczestnictwa w referendum i wynosi 64 proc.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", w referendum na pewno będzie głosować 56 proc. ankietowanych, a raczej tak - 21 proc. Wśród deklarujących swoje uczestnictwo 80% popiera wstąpienie Polski do Unii.

- Kolejne referendum zaplanowane jest w Czechach na 13 i 14 czerwca. 83 proc. Czechów popiera przystąpienie do UE i jest to najwyższy poziom poparcia od lutego, kiedy rozpoczęto sondaże.

- Następne głosowanie odbędzie się 14 września w Estonii.

- Ostatnie zostanie przeprowadzone 20 września na Łotwie.

Referendum nie odbędzie się na Cyprze. Traktat Akcesyjny podpisali przedstawiciele tylko greckiej części wyspy.

Nasz Czas 20/2003 (609)