Litwa


Prowincja

W wywiadzie dla tygodnika "Veidas" znany poeta, prof. Tomas Venclova oświadczył, że Litwa, niestety, nabiera cech coraz głębszej prowincji.

Na zdjęciu: T. Venclova z małżonką Tatianą po wręczeniu w Wilnie Nadrody św. Krzysztofa. Fot. "Veidas".

Nasz Czas 19/2003 (608)