"Nasza Polonia"
ESTONIA

Dni Polskie w szkołach estońskich

Tallinn, Info kons.

Zakończona została realizacja projektu "Dni Polskie w szkołach estońskich". Od grudnia ubiegłego roku do 12 maja br. placówka polska przeprowadziła w 12 estońskich szkołach wybranych z 11 estońskich województw prezentację podstawowych informacji na temat Polski i Polaków.

Łącznie do szkół objętych projektem uczęszcza 5796 uczniów, natomiast bezpośrednio w zajęciach uczestniczyło około 2900 dzieci i młodzieży. Materiałem bazowym była przetłumaczona na język estoński broszura "Poland in brief" oraz towarzyszący jej CD z materiałem fotograficznym. Na tej podstawie przygotowana została obszerna prezentacja komputerowa, która przedstawiana była we wszystkich szkołach. W trakcie spotkań szkoły nawiązywały również kontakt internetowy ze szkołami w Polsce. Efektem tego jest już kilka porozumień o wymianie między szkołami grup młodzieży.

W trakcie prezentacji wręczono około 8 tys. prezentów i upominków (długopisy, breloczki, kubki, czapeczki, koszulki, materiały szkolne, wydawnictwa, światełka odblaskowe, słodycze itp.). Było to możliwe dzięki zakupom DPROM MSZ oraz sponsorom (REMAK SA, "Żywiec", TVP, Polskie Radio SA, PWPW). Cechą wszystkich prezentów było to, że pochodziły z Polski. We wszystkich szkołach odbyły się konkursy wiedzy o Polsce.

Ich laureaci wezmą udział w wycieczce do Polski, która odbędzie się w dniach 31.05-07.06 br. (Białystok, Warszawa, Kraków, Zakopane).

O trafności projektu świadczy fakt, iż kolejne prezentacje trafiały na coraz lepszy grunt (kolejne szkoły przygotowywały się wcześniej do spotkania szukając materiałów o Polsce, przygotowując gazetki tematyczne, organizując konkursy plastyczne itp). Dlatego też polska placówka będzie ten projekt realizowała w sposób stały rozpoczynając nową turę w październiku br.

Zasadniczym elementem kolejnych spotkań będzie przygotowywana przez Ambasadę wystawa planszowa prezentująca historię Polski z wyeksponowaniem związków historycznych (Inflanty, Dorpat itd.).

Stosunkowo tani projekt (przy założeniach pozyskania sponsorów na prezenty i upominki dla dzieci) ma niezwykle silną skuteczność promocyjną. Ponadto owocuje budowaniem bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i estońskimi szkołami, co przekłada się również na kontakty lokalnych samorządów.Przemyt polskiej broni przez Estonię

W Polsce Sejmowa Komisja ds. służb specjalnych przesłuchała we czwartek kolejną osobę - byłego attache wojskowego w Finlandii - w sprawie udziału oficerów Wojskowych Służb Informacyjnych w nielegalnym handlu bronią w połowie lat 90.

Sprawą zajęto się po artykule "Rzeczpospolitej", która w październiku 2002 r. opisała nielegalne operacje handlu bronią z lat 1992-1996 oficerów i współpracowników WSI. W operacje zaangażowana była spółka Steo, prowadzona przez agenta WSI oraz przedsiębiorstwo państwowe PHU Cenrex. Gazeta pisała, że broń z magazynów polskiej armii trafiała przez Estonię, za pośrednictwem międzynarodowego terrorysty al-Kassara, do objętych embargiem ONZ Chorwacji, Somalii oraz do mafii rosyjskiej.

Gazeta zamieściła m.in. fotokopię tajnej notatki z 1993 r., w której ówczesny szef zarządu II WSI Konstanty Malejczyk wnosił o zgodę na tajną sprzedaż do Sudanu, przez Estonię, broni wartej około 5 mln dolarów. Polscy wojskowi mieli dostarczać broń al- Kassarowi już w latach 80.

Jak zwykle za zamkniętymi drzwiami - komisja rozmawiała także z byłym attache wojskowym w Finlandii z połowy lat 90, którego kompetencje obejmowały też Estonię.


Bariery dla polskiego mięsa

W dniu 13.05.03 rząd estoński podjął decyzję o wprowadzeniu barier ochronnych na eksport do Estonii polskiego mięsa wieprzowego.

15.05 dziennik "Eesti Päevaleht" zamieścił wypowiedź T. Tammsaara, ministra rolnictwa Estonii. Na pytanie dziennika: "Estonia wprowadziła w tym tygodniu bariery celne na import taniej polskiej wieprzowiny. Jaki wpływ wywarłyby na estońskich producentów mięsa plany Łotwy zastosowania takich samych barier w stosunku do estońskich producentów?", minister Tammsaar stwierdził, że na spotkaniu ministrów rolnictwa w Grecji rozmawiał na te tematy z łotewskim ministrem rolnictwa. "Wyjaśniło się, że Łotysze planują wprowadzenie takich barier na początku czerwca br. Estonia wprowadziła te ograniczenia tylko na import polskiej wieprzowiny, natomiast Łotwa planuje je wprowadzić na cały import. Jeszcze nie wiadomo, czy Łotwa zastosuje te ograniczenia odnośnie importu żywych świń, które Estonia eksportuje do Łotwy w ilości 10 tys. ton miesięcznie. Jeśli Łotwa nie wprowadzi takich ograniczeń - tak życzą sobie łotewskie rzeźnie -to sytuacja estońskich rolników ulegnie poprawie" W artykule "Europa nie radzi wprowadzać ceł ochronnych na wieprzowinę", dziennik "Postimees", informuje, że Komisja Europejska zaleciła Estonii i innym państwom aspirującym do Unii, by nie stosowały ceł, w celu ochrony rynku przed importem mięsa wieprzowego, ponieważ po wejściu do Unii ich zniesienie spowoduje jeszcze więcej problemów.Współpraca Międzyregionalna

Info kons.

W dniach 14-16 maja br. odbyło się II posiedzenie Polsko-Estońskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Stronie polskiej przewodniczył P. Dakowski Podsekretarz Stanu w MSWiA. W składzie polskiej delegacji byli: Marszałkowie Województw Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego, przedstawiciel Województwa Swiętokrzyskiego oraz miasta Gdańska, przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ochrony Środowiska. Pozytywnie oceniono rozwijającą się polsko-estońską współpracę w ramach Bałtyckiego Wspólnego Komitetu Współpracy dla programu Współpracy Przygranicznej PHARE w regionie Morza Bałtyckiego. Omówiono aktualny stan kontaktów na poziomie samorządów regionalnych i lokalnych. Wymieniono doświadczenia na temat przygotowań do wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych. Strona polska przedstawiła również założenia strategii zrównoważonego rozwoju dla Polski. Wysoko oceniono aktywność Nadbałtyckiego Centrum Kultury z Gdańska w zakresie polsko-estońskiej współpracy kulturalnej. Strona polska zaprosiła Estonię do udziału jej regionów w Euroregionie "Bałtyk". Jako priorytety uznano intensyfikację kontaktów regionalnych w zakresie kontaktów gospodarczych, rozwoju turystyki, wymiany młodzieży oraz ochrony środowiska naturalnego. Strony uznały, że okazją do bezpośredniegospotkania przedstawicieli polskich i estońskich samorządów będą "Dni Polskie" organizowane 19 lipca br. przez Ambasadę RP, władze regionu Jogeva przy wsparciu Centrum Młodzieży z Krakowa oraz samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano w Polsce na pierwszą połowę 2004 roku.

PAP

Nasz Czas 19/2003 (608)