Ostatni dzwonek

W piątek, 16 maja dla maturzystów wszystkich szkół na Litwie zadźwięczał ostatni dzwonek, a już we wtorek mają pierwszy egzamin - matematykę.

W tym roku zajrzeliśmy do Butrymańskiej Szkoły Średniej (rej. solecznicki). Tu maturę składa 21 abiturient. Wszyscy maturzyści składają egzaminy z matematyki, języka litewskiego i polskiego. Decyzja składania egzaminu z języka polskiego należała do rady szkolnej, która postanowiła, że maturzyści obowiązkowo muszą składać i ustny, i pisemny egzamin z języka ojczystego.

W ogóle jest to klasa bardziej humanitarna, z 21 tylko 5 uczniów wybrało nauki ścisłe, więc dlatego prawie wszystkie egzaminy są humanitarne - historia, niemiecki, rosyjski.

W roku bieżącym zaszły zmiany w składaniu egzaminów. Kiedyś, jeżeli praca z egzaminu państwowego była nie zaliczona lub anulowana, pozwalało się składać egzamin na powtórnej sesji, natomiast w roku bieżącym powtórnie składać egzamin będą mogli tylko ci, którzy nie złożyli egzaminu, a ci, których praca została anulowana, ponownie egzamin maturalny będą mogli składać tylko na następny rok, więc maturzyści muszą bardzo się starać złożyć egzamin. Ostatni egzamin maturalny odbędzie się 12-13 czerwca.


Święto Starej Ulicy

W czasie, gdy maturzyści szykują się do matury, uczniowe młodszych klas , wraz z dyrekcją szkoły wydają gazetkę "Nudy z Butrymańskiej Budy", której wyszło już siedem numerów (Gazetka została wyróżniona w rejonie), organizują różne wycieczki, święta i uroczystości.

11 maja b.r. w Butrymańcach, w ramach projektu Szkoła i środowisko, odbyło się Święto Starej Ulicy. Na święto, które organizowali dyrekcja szkoły, Centrum Wspólnoty Butrymańskiej, uczniowie 7-10 klas, zaproszono władze gminy i spółki, mieszkańców Starej Ulicy w Butrymańcach.

Uczniowie 7-10-tych klas wykonali makietę Starej Ulicy. Zebranym została przedstawiona kronika starego i nowego cmentarza. Z okazji święta zostały także wydane specjalne książeczki, w których opisana jest każda rodzina mieszkająca na tej ulicy, przedrukowano pracę St. Mikonisa "Butrymańce, teraźniejszość i przyszłość", otwarto wystawę zdjęć z najważniejszych wydarzeń w Butrymańcach. Cała uroczystość przeplatana wierszami o rodzinie, ojczyźnie, kraju. Zebrani na sali dzielili się wspomnieniami, wracali do wydarzeń sprzed laty.

Święto Starej Ulicy nie jest jedynym, które ostatnio odbyło się w Butrymańcach. 4 maja w Butrymańskiej Szkole odbyło się Święto Sportowych Rodzin, w którym udział wzięło siedem rodzin. Grupy z trzech osób wykonywały różne ćwiczenia, wykazywały swą siłę i spryt. Najbardziej aktywne grupy otrzymały nagrody pieniężne, które ufundowało Centrum Wspólnoty Butrymańskiej.

Uczniowie i dyrekcja szkoły zapewnili, że to nie są ostatnie projekty, już dziś szykują nowe i mają wiele planów na przyszłość, ale o tym opowiedzą później.

Przygotwała Nijola Szczerbo


Nasz Czas 18/2003 (607)