Polska Partia Ludowa uprzejmie zaprasza

Polska Partia Ludowa uprzejmie zaprasza do udziału w uzupełniających wyborach do Sejmu RL i oddania głosów w dniu 15 czerwca br. w Antokolskim Okręgu Wyborczym nr 3 na Zygfryda Raczkowskiego.

Wszelkie informacje, organizowanie spotkań z kandydatem na posła - tel. 212-33-88.

Nasz Czas 18/2003 (607)