Litwa


Litwa w skrócie

Gospodarstwa rolne. Rejestr gospodarstw rolnych wykazał, że na Litwie gospodarstwa o powierzchni 3 ha zajmują 1,4 proc. użytków rolnych, gospodarstwa 3 - 5 hektarowe - 3,6 proc.; 5-10 ha - 12,3 proc.; 10 - 20 ha - 27,1 proc.; 20 - 30 ha - 17,4 proc.; 30 - 50 ha - 16,4 proc.; 50 - 100 ha - 12,3 proc.; 100 - 150 ha - 4,3 proc.; 150 ha i więcej - 5,2 proc.

Tytuł doktora honoris causa. Honorowy tytuł doktora honoris causa kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkisowi nadał Senat Krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej za odnowę życia religijnego na Litwie.

Ustawa o oświacie. W miniony czwartek Sejm uchwalił Ustawę o oświacie, która zachowuje obecny stan posiadania, przewidując możliwość nauczania w języku ojczystym na poziomie szkoły średniej.

Wizyta. W minioną środę prezydent R. Paksas złożył wizytę we Francji, gdzie spotkał się z J. Chiracem.

Podnosić kwalifikacje. Goszczący na Litwie minister sprawiedliwości Włoch R. Castelli zwrócił uwagę na potrzebę podnoszenia zawodowych kwalifikacji przez pracowników instytucji praworządności.

Reklama. Rząd Litwy nieoczekiwanie, mimo wcześniejszych uzgodnień z browarami, zabronił reklamę piwa w czasie imprez masowych.

Odrzuciła. Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła skargę eurosceptyków, którzy rzekomo dostrzegli naruszenia prawa przy przeprowadzaniu referendum unijnego.

Oficjalne wyniki. W minioną środę Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki referendum unijnego, z których wynika, że w głosowaniu wzięło udział 63,37 proc. obywateli upoważnionych do głosowania. Wśród nich 91,07 proc. głosowało za 8,93 proc. - przeciw.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 3,13 Lt; 1 euro - 3,45Lt; 1 zł - 0,80 Lt; 10 estońskich koron - 2,20; 1Łat - 5,43; 1000 białoruskich rb. - 1,55; 10 rosyjskich rb. - 1,00.
Powiedzieli

Juryj Borysov, sponsor prezydenta:
"Moja teściowa - złota".

Eugenijus Gentvilas, przewodniczący ZLL:
"Obserwując w ostatnim czasie zachowanie premiera dochodzę do wniosku, że on coraz bardziej przypomina feudała."

Vytautas Čapas, były poseł na Sejm RL:
"Urzędnicy na Litwie w ogóle poczuli się , jak świnie w państwowym ogrodzie".

Gintaras Surkus, doradca prezydenta:
" W ciągu dziesięciu lat ,oprócz latania balonem, nie robiłem nic innego".

Jonas Liaudanskas, sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
"Zamierzam jeszcze popracować. Z zasady. Nie bacząc na chęć usunięcia mnie. I będę pracował dosyć długo".

Gediminas Pavirżis, niedoszły mer:
" Mnie jest wstyd. Padam na kolana, by mi darowano".Nasz Czas 18/2003 (607)